I debatten runt framtidens hälso- och sjukvård kan man inte undgå att notera att det allt oftare pratas om nästa generations vårdinformationsmiljö snarare än ett system. Vidare lyfter man fram behovet att realisera ett stöd för framtidens sätta att arbeta. Så var kan vi finna inspiration som gör att vi inte väljer att lösa dagens problem med gårdagens sätt att tänka? För helt klart är att vi står i ett skifte där framtidens lösningar kommer vara så mycket mer än bara en applikation på en stationär dator. Så jag tänkte så här mitt i sommaren ge tre inspirerade exempel på vad som är möjligt idag. 

Det första väldigt inspirerande exemplet är Dartmouth-Hitchcock som skapar helt nya möjligheter för en mer person-centrerad vård som verkligen visar att det är en vårdinformationsmiljö som behövs. Där underliggande data görs åtkomlig och förståelig på helt nya sätt genom att använda Cortana Analytics.

Men det stannar inte vid röststyrning och proaktiva rekommendationer från systemet. Vi pratar om en vårdinformationmiljö som kan upplevas på nya sätt där holografiska inslag skulle helt kunna förändra det sättet som vi lär och förstår saker. Inspireras av hur Case Western Reserve University har jobbat med Microsoft HoloLens.

Men det stannar inte här. I arbete med att skapa framtidens produktivitetsökningar behöver vi dela och samarbeta med information på helt nya sätt. Igår visade vi upp det som går under namnet GigJam. GigJam kommer att sammanfoga personer, enheter och applikationer på helt nya sätt. GigJam är en del i visionen för framtidens produktivitet. Helt klart ett initiativ som inspirerar vad som skulle vara möjligt för en framtida svensk vårdinformationsmiljö. Spela fram till 13:00 i Satya Nadellas keynote på WPC.

https://mspartner.microsoft.com/en/us/video/videos/133385936

Hoppas att detta ger lite inspiration i hängmattan!