Under Almedalsveckan deltog jag i ett seminarium anordnat av PwC för att diskutera deras rapport ”Digitala doktorn kan komma – Hur redo är Sverige för digital och virtuell vård?” Undersökningen som rapporten grundar sig på visar bla att över 40 % av respondenterna är positiva till att välja virtuella vårdalternativ framför traditionella, 20 % kan tänka sig genomföra ett vårdbesök via videosamtal eller att 74 % är positiva till att övervakas i hemmet av en trådlös hjärtmonitor.

År 2050 uppskattas antalet personer i EU som är över 60 uppgå till närmare 40%. En konsekvens av detta är den allt ökande gruppen av multi-kronisk sjuka personer. Att detta kommer att medföra stora utmaningar  för dagens sjukvårdsystem är igen nyhet.

Parallellt med denna beteendeförändring och demografiska förändring sker en konsumentifiering inom hälsoområdet. Användandet av produkter som Fitbit, Jawbone och Microsoft Band för att mäta steg, puls och sömn ökar. Men det är inte bara runt träning som detta sker, det dyker upp allt fler innovativa App:ar för att ge kroniker stöd i sin vardag.

Är det möjligt att utnyttja trenden på konsumentmarknaden och det förändrade förhållningssättet för att engagera individer med målet att uppnå en hälsosammare befolkning samtidigt som vi möter den enskildes förväntningar och behov?

En komponent i att kunna svara på detta är att förstå hur invånaren/patienten fattar sina beslut. För att undersöka detta genomförde vi på Microsoft tillsammans med Tapestry Research en undersökning av hur inledande nyfikenhet av att må bättre leder till beslutet att genomföra en förändring.

Två intressanta områden från detta arbete är

  1. Individers hälsoinitiativ är målorienterade och har ofta inte en slutpunkt. Olika individer definierar framgång på olika sätt, tex att gå ner i vikt, sova bättre eller vara mindre stressad
  2. För de som startar resan mot ett hälsosammare liv har 80 % minst två mål där dessa ofta överlappar, tex 50 % av de som vill gå ner i vikt vill även minska sin stressnivå.

Det visar sig även att de största behoven för att lyckas är i det inledande skedet att få hjälp med att hitta lösningar och få bekräftelse att man är på rätt väg. Detta övergår sedan i behovet att hitta lösningar som hjälper individen att hålla sig till planen samt genomföra de livstilsändringar som behövs, dvs för att lyckas behövs det en coachande och lyssnade omgivning.

Så åter till frågan, är det möjligt att utnyttja trenden på konsumentmarknaden och det förändrade förhållningssättet för att engagera individer med målet att uppnå en hälsosammare befolkning samtidigt som vi möter den enskildes förväntningar och behov?

Ja, det finns stora förutsättningar för detta men det kräver en allt mer coachande och lyssnande primärvård som behöver flytta sitt fokus på att vara patient-centrerad till att vara person-centrerad. Individer ser inte sin hälsoresa i silos utan som en helhet och därför kan vården inte organisera sig på detta sätt. Steget mot patientflöden och patient-centrisk vård är ett viktigt steg men det krävs nog att vi tar ännu ett steg och ser det som person-centrisk!

Ladda ner PwC rapport här: http://www.pwc.se/sv/halso-sjukvard/publikationer/digitala-doktorn-kan-komma.jhtml

Ladda ner “Road to Health and Wellness white paper” här:

http://advertising.microsoft.com/en/cl/6933/consumer-decision-journey-health-and-wellness