År 2050 kommer närmare 40 % av befolkningen i EU att vara över 60 år. Dagens sjukvårdssystem är på många sätt uppsatta för vård på sjukhus och kostnadsutvecklingen för den strukturen ser inte lovande ut. Att det dessutom är så att äldre personer i många fall har mer än en kronisk sjukdom gör inte situationen bättre när ökar livslängden. För att lyckas skapa en utveckling inom sjukvården som är hållbar ur såväl ett kostnadsperspektiv som ett samhällsperspektiv krävs insatser inom tre viktiga områden.

Våga investera i att förebygga behov av vård

Utmaningen vi står inför kommer inte kunna lösas genom att vi skär i kostnaderna eller driver förändringar enbart med nyckeltal kopplat till detta. Vi behöver våga investera i innovationer som i allt större utsträckning förbygger behovet av sjukvård. Vi behöver våga se på flöden i vården och identifiera de flaskhalsar eller förebyggande aktiviteter som krävs för att minska flödet.

Hur kan primärvården blir mer coachande, hur kan expertkompetens hos specialister och forskare på ett effektivare och enklare sätt bli åtkomligt för patienten och primärvården eller hur kan tillvaron för kroniker bli bättre genom Internet of Things?

En alldeles för liten del av den samlade sjukvårdsbudgeten investeras i dessa aktiviteter. Men det är inte bara sjukvårdssystemet som tjänar på detta utan det är även en fråga om socioekonomiska aspekter och stabilitet. Det handlar om en hållbar samhällsutveckling.

Utbilda och skapa förutsättningar för en engagerad befolkning

Den förändring som måste ske går inte att göra för patienten, den måste göras med invånaren. Visserligen har många patienter börjat söka information på nätet runt sjukdomssymptom men det är en stor förändring att göra det prediktiv för ett livslångt hälsoperspektiv.

Hur kan vården genom analys av folksjukdomar och kronikergrupper förstå vilka insatser som bör ske för att öka välmåendet i befolkningen? Hur kan vården genom konsumentbaserade produkter och smarta App:ar med spelliknade inslag engagera människor i sitt hälsotillstånd eller förbättra möjligheterna för rehabilitering i hemmet?

För framtidens hälso- och sjukvård är det helt avgörande att vård kan genomföras säkert och effektivt utanför sjukhusets väggar.

Skapa förutsättningar för en ny leveransmodell

Värdebaserad vård, Lean, patientcentrisk – Kärt barn har många namn. Helt klart är att det krävs nya arbetssätt för att möta den engagerade och uppkopplade patienten. Och det krävs ett nytt sätt att följa patienten på sin väg genom vården. Men det är inte så att vården inte mäter. Men utmaningen är att det är indikatorer vi mäter och inte de ”outcomes” som betyder något för patienten som tex ångest, smärta eller överlevnad. Då vi även vill förändra det sätt som vården levereras, krävs även här nya sätt att mäta och följa upp transformationen.

Hur kan dagens vårdorganisationer med hjälp av en mer data-driven tillvaro identifiera och visualisera de nyckeltal som hjälper oss transformeras till en värde-baserad vård där patienten är mer delaktig?

Genomgående för dessa tre punkter är behovet av effektiva produktivitetslösningar, behovet att mötas virtuellt samt möjligheten till avancerad analys för den enskilde medarbetaren. I Dagens Industris bilaga Healthcare den 24 mars kunde man läsa att Microsoft letar efter innovationsbolag som vill förändra vården i denna riktning. Men det kommer inte hända något om vi inte hittar de engagerade individer inom vården som i sitt dagliga arbete kan dra nytta av och bidra till att forma dessa innovationer.

Microsofts jobbar med produktivitet för att alla individer och organisationer ska kunna göra mer med mindre. Här skulle jag vilja att vården utmanade oss!

Upplever ni idag att ni skulle kunna bli mer produktiva i ert dagliga arbete om ni virtuellt skulle kunna dela kunskap och erfarenheter, genomföra analys av data på nya sätt och att mobilitet var en naturlig del av er vardag. Då skulle jag vilja att ni utmanar mig och det svenska teamet som jobbar inom hälso- och sjukvård för att se hur detta kan lösas!