I dagarna har man kunnat läsa om behoven av nuvarande och kommande sparpaket för akutsjukhusen runt om i Sverige. Hur detta ska göras med bibehållen patientsäkerhet och kvalité är en stor utmaning. En komponent som säkert kommer att diskuteras är hur närsjukhusen och primärvården ska kunna avlasta akutsjukhusen. För att lyckas med detta krävs det att man ser över sina produktivitetsökningar och funderar på hur samarbete och kunskapsspridning kan ske på nya innovativa och kostnadseffektiva sätt.

Att återuppfinna produktivitet är en av del av Microsoft “core”. Detta skapar sedan i sin tur möjligheter för våra kunder att inkludera innovation som en del i deras kärnuppdrag.

Satya Our Core
Ett exempel skulle kunna vara multi-disciplinära samarbeten runt kroniska sjukdomar som tex diabetes eller astma. Här finns behovet av att skapa virtuella mötesplatser för att diskutera och sprida information (inom vården) mellan specialister, forskare och husläkare. Genom effektiva produktivitetsökningar skulle det vara möjligt att förflytta kunskap ut till primärvården och därmed kunna avlasta akutsjukhusen.

För att få lite inspiration. Ta och titta på filmen runt Surface Hub som lanserades i förra veckan. Ett väldigt illustrativt exempel på vårt arbete med att omdefiniera vad produktivitet är. Hur skulle vården kunna dra nytta av detta i arbetet med vårdutvecklingen?

Tveka inte att höra av er om ni är intresserade av att förstå hur vi på Microsoft kan engageras för att ta steg i denna riktning.

Microsoft Surface Hub: http://www.microsoft.com/microsoft-surface-hub/en-us

SvD om akutsjukhusens utmaningar:

http://mobil.svd.se/nyheter/sjukhusen-tvingas-spara-miljarder_svd-2746252

http://mobil.svd.se/nyheter/stockholmsvarden-tvingas-dra-i-nodbromsen_svd-4278161