Så var då jul & nyårshelgerna avklarade och det är dags att forma tankarna för detta nya år. Den senaste tiden har det pratas allt mer om förflyttningen mot värdebaserad vård. En förflyttning som innehåller en mängd utmaningar men även möjligheter.

Värdebaserad vård tar sin utgångspunkt i att sjukvårdens uppgift är att tillgodose varje patients unika behov med minsta möjliga resursförbrukning. I många dialoger sätts ett stort fokus på resurs/kostnadsdelen av denna ekvation. Men det är väldigt svårt att uppnå ökade värden genom att fokusera på resursutnyttjande. För om huvudfokus läggs på resurseffektivitet kommer det förr eller senare skapas effektiva men suboptimerade avdelningar. Att däremot fokusera på flödeseffektivitet skapar ett integrerat system. Det är detta system som kommer att ligga till grund för att effektivisera resursutnyttjandet och därmed ge ett högre värde.

Men det finns en paradox mellan flöde och resurs. Niklas Modig & Pär Åhlström introducerade i boken ”Detta är Lean” effektivitetsmatrisen och den tillhörande effektivitetsparadoxen. En bok som dessutom innehåller flera tänkvärda exempel från vården. För vården skulle effektivitetsmatrisen kunna presenteras som i bilden nedan.

Leankvadrat

Målsättningen med ”ständig förbättring” blir då att försöka förflytta sig till höger i bilden med bibehållen eller ökande resurseffektivitet. Förenklat kan man säga att en organisation måste försöka jobba så likformigt som möjligt men vara en mästare på att hantera variation. Detta är Lean. För att lyckas med detta behöver en organisation få tillgång till allt mer information i real-tid, möjlighet att upptäcka och undersöka likheter, mönster och avvikelser.

Det är här dina sakers internet (Internet of Your Things) kommer in. Istället för att tänka på IoT som miljarder av enheter och sensorer som är ständigt uppkopplade, så tänk istället på vad som betyder mest för er verksamhet. Er MT-utrustning, ert journalsystem eller er lagerstatus. Det är vad som är Internet of Your Things (IoYT).

Genom att låta information flöda mellan olika enheter och system minskas behovet för vårdpersonalen att logga in och registrera information vilket frigör tid som kan läggas på patienterna. Då enheter och sensorer pratar med andra enheter, personal eller patienter skapas förutsättningar för nya insikter och effektivisering.

Två bra exempel på detta är hanteringen av telemetri data från medicinteknisk utrustning och hur Kaiser Permanente kopplat upp blodtryck och glukosmätare i patientens hem.

https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=12216

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/customer-stories/kaiser-permanente.aspx

Men som nämndes ovan räcker det inte bara med att få tillgång till information utan den måste transformeras till insikter. Insikter som kan omvandlas till handlingar som medverkar till en ständig förbättring. Detta skapar en data-driven kultur. En kultur som gör att en organisation kan börja fokusera på flödeseffektivitet. Flödeseffektiviteten i sin tur skapar förutsättningar att forma det system som bidrar till resurseffektivitet med bibehållet eller ökat värde för patienten, dvs en värdebaserad vård.

IoYT and VBC

En data-driven kultur som jobbar med ständiga förbättringar är även en perfekt grogrund för att etablera innovationsutveckling som en del av kärnuppdraget. Genom att koppa samman enheter, data och personer skapas förutsättningar för att få insikter just när saker händer. Detta skapar förutsättningar för proaktivt tänkande och innovation istället för att vara reaktiv och bakåtsträvande.

Och för er som sitter och tänker, men detta är ju inget nytt så har ni helt rätt. Redan 2006 beskrev prof. Biran Subirana detta i en artikel och benämnde det då som ”High-resolution Management”. Då en futuristisk vision. Idag en partisk realitet.

“High-resolution management is the next evolutionary step after lean manufacturing. High-resolution management is based on vastly lowering the scale at which you analyze space, time, products and business models. As a result, we have already started to see how a few different sectors have started fragmenting their products and services all with the aim of improving quality and reducing cost. In the long-term, we can cast our imaginations forward and imagine a world without a supply chain, and in its place a packetized distribution network, where each product contains all of the necessary information to essentially become its own store. As the resolution of each item increases, we will see greater randomization, more customization and increased frequency of delivery directly to the end consumer.”

Så hur förberedd är din organisation för att ta de första kliven i denna riktning? Sak ni precis börja, ta en titt på de 7 förslag jag satte ner innan sommaren för att komma igång med Internet of Your Things?

http://bloggar.itivarden.idg.se/mathiasekman/2014/05/07/7-forslag-till-hur-internet-of-things-kan-skapa-varden-for-varden/