Förra veckan var jag på olika möten och seminarium som alla berörde morgondagens vård. Det som blir tydligt i dessa dialoger är att detta nog är mer verksamhetsutveckling än ett IT-projekt. Men det finns ett jätte behov att hitta formerna för att faktiskt pröva och undersöka ny teknik och kanske främst använda den teknik och de lösningar som finns idag. Så jag tänkte denna fredag lyfta fram några goda exempel som inspiration.

Ett första nytänkande exempel är hur modern teknologi kan underlätta för personer med nedsatt syn. Tillsammans med Guide Dogs så har man tagit fram en lösning som skapar helt nya möjligheter att uppleva och upptäcka staden som aldrig förr.

http://news.microsoft.com/stories/independence-day/

Hur man kan tänka om, tänka nytt runt möjligheten att få ”second opinion” runt hanteringen av bilder inom vården är mitt nästa exempel. Många lösningar som finns tar sin utgångspunkt på att bilder måste skickas, flyttas, etc.

Belfast Cancer Center valde att tänka lite annorlunda. Varför inte använda en färdig produkt som har möjligheter att se närvaro på experter och kollegor där du kan starta en distansdialog med video-möjligheter? Se hur Belfast Cancer Center använder Microsoft Lync:

När det gäller video och telefoni annonserade vi dessutom i veckan att Microsoft Lync och Skype kommer få ett enhetligt gränssnitt och Lync byter namn till Skype for Business. Detta kan ses som ett naturligt steg i realiseringen av vår nya vision där dualiteten ”Digital Life & Digital Work” är en av hörnperlana i att ”återuppfinna” produktivitet för alla grupper av människor och organisationer. En tjuvtitt på det nya gränssnittet hittar ni här:

http://blogs.office.com/2014/11/11/introducing-skype-business/

Att modernisera sin infrastruktur blir mitt sista exempel. Microsoft kommer hjälpa och modernisera Special Olympics infrastruktur med hjälp av molnbaserade tjänster som kommer att användas med start under 2015 World Games i Los Angeles. Läs mer om samarbetet:

http://news.microsoft.com/features/microsoft-to-modernize-special-olympics-raise-system-to-the-cloud/

Så, för att återkoppla till inledningen. Tekniken finns här. Lösningarna också. Men vi behöver modet att ompröva invanda mönster och se ny teknik som en möjliggöra snarare än att vi i många gånger tror att vi behöver uppfinna hjulet på nytt.

Trevlig Helg!