Har förmånen att få träffa en mängd olika personer, företag och organisationer och diskutera hur de ser på de förändringar som just nu sker. Den senaste tiden har det allt oftare dykt upp frågor och diskussioner runt ”Internet of Things”. Att det finns uppkopplade enheter i vården är inget nytt. Senast i veckan kunde man läsa här på ”IT i vården” runt den granskning som genomförts runt säkerheten av den uppkopplade medicintekniska utrustningen.

Det som jag upplever som nytt är att man i större utsträckning har börjat ställa sig frågan hur informationen i dessa system skulle kunna skapa nya värden. Frågor som ofta kommer upp är

  • Hur använder man telemetri-information från utrustningen för att kunna optimera olika typer av processer, tex inköp av förbrukningsvaror eller hanteringen av serviceprocessen?
  • Hur använder man information i ett lärande syfte för att en organisation ska förstå hur de får ut maximal nytta av de inköpta instrumenten?
  • Hur använder man telemetri-information för att möjliggöra användandet av instrumenten i distanssjukvård?

Tidigare i veckan meddelande Aerocrine (se länk nedan) att de inlett ett arbete med oss för att undersöka vilka effekter som uppkopplade enheter innebär. Det här projektet är ett riktigt mönsterprojekt för hur en IoT-arkitektur ska se ut. Får återkomma i en separat post runt hur denna lösning är realiserad. Utöver den tekniska aspekten så följer även denna lösning väl de 7 råd som jag gav i en tidigare bloggpost runt hur man kommer igång med IoT i vården. Det sjunde och avslutande förslaget var kopplat till innovation och där skrev jag:

”Genom att koppa samman enheter, data och personer skapas förutsättningar för att få insikter just när saker händer. Det som tidigare kändes som en futuristisk framtidsvision blir helt plötsligt möjligt här och nu. Detta lägger grunden för proaktivt tänkande och innovation istället för att vara reaktiv och bakåtsträvande. Men det krävs att en organisation skapar förutsättningar för att fånga upp och förädla idéer så att dessa får bestående värden och därigenom transformera organisationen.”

Så det är extra kul att vara med på Aerocrine´s resa då det skapar förutsättningar för att tänka om, tänka nytt. IoT och innovation lyfts båda fram av IDC i ”Healthier Cities Maturity Model” (se länk nedan) som centrala delar för att transformera vården varför den på många sätt kan vara en bra modell att ha till hands när man ska ge sig på frågeställningarna ovan.

För det är minst lika viktigt med den kulturella förändringen som behövs för att skapa en “data-kultur” som hanteringen av de tekniska plattformsvalen. Så sitter du och funderar över hur uppkopplade enheter skulle kunna bidra till en mer innovativ och data-driven kultur, tveka inte att ta kontakt med mig!

Aerocines PR ang IoT:

http://www.aerocrine.com/en/Media/Press-releases/Pressitem/?releaseid=930132

Blogg om 7 förslag för att komma igång med IoT:

http://bloggar.itivarden.idg.se/mathiasekman/2014/05/07/7-forslag-till-hur-internet-of-things-kan-skapa-varden-for-varden/

IDC Healthier Cities Maturity Model:

http://www.microsoft.com/global/eu/RenderingAssets/pdf/IDC%20paper%20Microsoft%20Healthier%20Cities_19.pdf