Under de senaste månaderna har jag haft förmånen att träffa vårdpersonal, ledningspersoner och partners för att diskutera de utmaningar som de står inför. Utmaningarna kan grupperas inom; mobilitet, samarbete och produktivitet, samt analys. Genomgående är även att man allt oftare talar om den ”lärande organisationen”.

Ett av dessa inspirerande möten var en lunch anordnad av SNS (stort tack till Andreas Hager som höll i detta) som inleddes med en presentation av Sarah Sarah Staff Myers, Senior Quality Improvement Consultant vid Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, som delade med sig sina erfarenheter från två samverkande nätverk för innovationer i vården av patienter med kroniska sjukdomar i USA, ImproveCareNow (ICN) och The Collaborative Chronic Care Network (C3N).

Kring de avslutande bilderna lyfte hon fram behovet att hitta och sammanfoga likasinande. Med likasinnande menar Sarah inte personer som tänker lika utan delar en passion att jobba med ständig förbättring. Här finns även behovet att skapa en kultur och organisation som kan hantera innovation och förändring. Ett intressant systemstöd till detta är lösningen ”Vårdinnovation”. För mer info om denna se länk nedan.

Genom att föra samman människor skapas även möjlighet att låta olika delar av nätverket lära sig av varandra. Här var det väldigt intressant hur de använt data som bränsle till denna dialog i likhet med det jag skrev i förra bloggen.

Att det går att skapa nya och bestående värden genom att använda och lära sig av data är tydligt i Infograf:en.

ICN SuccessHur kan vi inom den svenska vården jobba på ett liknade sätt? Här behöver vi inte begränsa oss till verksamhetsutveckling. En av grundtonerna i Sarahs budskap var frågan ”Vem är det som ska lära sig? Är det professionen eller patienten och dess anhöriga?” Tänk om vi kunde applicera detta tänk på våra folksjukdomar och dagens och morgondagens samhällsutmaningar, dvs att genom kollektivt lärande skulle vi kunna skapa kontinuerligt förbättrande av livskvalité.

Hur kan då data bli bränsle till den intelligenta omgivningen som vi verkar inom? För att lyckas med detta måste data och avancerad analys demokratiseras, dvs en öka andel av de anställda måste få tillgång till data samt möjligheten att genomföra mer avancerad analys, tom förutsägande analys (”predictive”) från de verktyg och system som de använder idag. Nyligen offentliggjorde vi de delar runt ”predictive analytics” som kommer att göras tillgängliga via ”Microsoft Azure Machine Learning”. Få en liten känsla via filmen nedan, det går redan nu att anmäla sig så att man som organisation är bland de första som får testa detta mycket spännande initiativ.

Avslutningsvis, i den nyligen publicerade visionen från ONC Health IT finns ett avsnitt runt ”Learning Health System” där de tydligt lyfter fram behovet av mer data och avancerad analys. Här går det att läsa:

”The evolution of standards, policies, and data infrastructure over the next 10 years will enable more standardized data collection, sharing, and aggregation for patient-centered outcomes research. Continuous learning and improvement will be feasible through analysis of aggregated data from a variety of sources. Health IT systems will enable both analysis of aggregated data and use of local data at the point of care through targeted clinical decision support (CDS). CDS will improve care by taking into account information such as an individual’s genetic profile, local trends in disease prevalence, antibiotic resistance, occupational hazards, and other factors.

The process of clinical trial recruitment, data collection, and analysis will be accelerated and automated. Retrospective analyses will allow for rapid inquiry around many aspects of public health, health care quality, outcomes, and efficiency. Public health surveillance will be dramatically improved through better outbreak detection and disease incidence and prevalence monitoring. Interoperable health IT will also help contain outbreaks and manage public health threats and disasters.”

Så ta er en funderare i hängmattan hur just er organisation kan skapa en “data-kultur” där information och data blir bränsle för er intelligenta omgivning så tar vi upp denna dialog efter sommaren.

Trevlig sommar!

Improve Care Now:  https://improvecarenow.org/

Innovation One Healthcare: http://pinpoint.microsoft.com/sv-SE/services/Innovation-One-Health-Care-12884973039-4295569155?LocId=-1

Microsoft Azure Machine Learning: http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2014/06/16/microsoft-azure-machine-learning-combines-power-of-comprehensive-machine-learning-with-benefits-of-cloud.aspx