Ofta förekommande när Mina Vårdflöden presenteras så nämns det SDK som finns runt öppna vårddata. För utvecklare finns information och API:er på Health Innovation Platform (HIP). Hur enkelt är det att visualisera information från detta och är det möjligt att skapa värde på detta utan att vara en utvecklare?

Så varför inte försöka själv? För att jag ska tycka att det är framgångsrikt skulle jag vilja kunna

  • Visualisera vårdställen på en karta
  • Kunna skapa mig en uppfattning av vad patienter tycker om respektive organisation
  • Dela information och insikt med kollegor

Nedan kan ni se resultat av det arbete som tog mindre än en timme att genomföra med hjälp av PowerBI:s olika komponenter samt några enkla kommentarer hur jag gjorde detta?

PowerMap SLL
Skapa tillgänglighet av informationen i Excel via PowerQuery

Genom att använda den nya tjänsten PowerQuery som finns som ett tillägg till Excel är det möjligt att göra interna eller externa API:er tillgängliga direkt i Excel. I bilden nedan ser ni hur det ser ut när jag söker på begreppet ”HSAid”. Förutom att exponera de två API:ern runt HSA-katalogen och patientenkäten valde jag även att via PowerQuery att skapa ett kombinerat resultat av HSA-info och patientenkät data.

PowerQuery SLL

På detta sätt skapas förutsättningar för att

  • Enkelt hitta och dela olika typer av dataset inom organisationen
  • skapa kombinerade och berikade dataset som skapar nya värden för organisationen
  • Slippa att ladda ner data till Excel och oroa mig för att inte ha den senaste versionen

Visualisera på 3D karta via PowerMap

Efter att informationen är tillgänglig direkt i Excel väljer jag att inkludera den i Power Map som är ett tillägg till Excel. För en PowerBI-användare hittar man denna spännande funktion under ”Insert”-tabben och resultatet såg ni i den första bilden ovan.Tolbar Instert
Det finns även möjligheter att spela upp data över tid med hjälp av PowerMap. Ett väldigt illustrativt exempel är skapad av vår CityNext-partner Softronic som visar hur samtalen i samband med utbrottet av kryptosporidium i Östersund 2011 sker över tid runt området där olyckan skedde.

Läs mer om detta spännande projekt på: http://softronichealthpartner.wordpress.com/2014/05/15/framtida-smittspridning-kan-forhindras-med-hjalp-av-data-fran-1177-vardguiden/

Visualisera på karta och styrkort via PowerView

Ett annat visualiseringsverktyg är PowerView. Även detta hittas under ”Insert”. Här ges möjlighet att skapa egna visualiseringar och styrkort baserat på tillgänglig data. Genom några enkla klick så får jag till följande visualisering där jag även enkelt kan filtrera och välja vad som ska visas.

PowerView SLL

Skapa möjlighet för ”naturligt frågespråk” via PowerBI Q&A

Som ett sista steg har jag även valt att publicera den datamodell som genererats i arbetet med PowerView till en sk. PowerBI site. Detta ger mig följande fördelar och nya möjligheter

  • Rapporten hamnar i ett rapport-galleri så att mina kollegor kan hitta rapporten
  • Det är möjligt att titta på rapporten och undersöka dess data utan Excel, dvs direkt i webbläsaren
  • Det är möjligt att ställa frågor genom ett ”naturligt frågespråk”. Tex ”show vårdcentraler by kategori where nöjdhet is 100” för att hitta de ställen som har fått högsta betyg gällande nöjdhet.

PowerBI SiteSå varför inte testa själv och se vad du kan göra med ert eget data! Vill du ha stöd eller hjälp är det bara att kontakta mig.

Länkar till information och komponenter som har används för att göra detta:

Datat från HIP: http://healthinnovationplatform.se/

PowerQuery för Excel 2010 och 2013: http://office.microsoft.com/en-us/excel/download-microsoft-power-query-for-excel-FX104018616.aspx

PowerBI: http://www.microsoft.com/en-us/powerbi/default.aspx#fbid=l_4iWKqa5-N