Under den senaste tiden har jag fått en hel del frågor kring mobilitet från kunder och partners som på allvar börjar överväga att ta sig en titt på detta område. Det vanligaste som jag hör är

“hur kan vi flytta dialogen från att de anställda ska ha plattor till relevanta frågeställningar kring de värden som mobilitet skapar”

Under dialogen runt detta blir det sedan tydligt att det dyker upp ett antal utmaningar runt mobilitet som inte riktigt finns i den traditionella världen. Jag tänkte i denna blogg post lyfta fram några av de vanligaste scenarion runt detta.

Från ett mobilitetsperspektiv tycker jag att det ofta blir tydligast att betrakta situationen från tre olika perspektiv, dvs personer, enheter och data. Mobilitet runt data är inget nytt, organisationer skickar runt information internet men även externt dagligen och hur många gånger har man inte hört talas om mejl med känslig information som hamnat fel.

EMS grupper
När det gäller användare så tänker man kanske inte direkt på att dessa som entitet har blivit mer mobila. Anställda registrerar sig allt oftare i olika typer av tredjepartstjänster. Exempel på detta kan vara Office365, Salesforce, Twitter eller Facebook. Men vad händer den dag som den anställde slutar, hur säkerställer organisationen att inte den här personen har kvar inloggningen till företagets Twitter-konto? Men även vid organisationsförändringar är det önskvärt att detta slår igenom i tredjepartsapplikationer.

Så har vi då alla de nya enheterna. Nu pratar vi inte bara plattor utan sensorer i alla dess olika slag. Hur ska en organisation effektivt kunna hantera detta på ett strukturerat och effektivt sätt?

En annan dimension är om dessa befinner sig inom “organisationens väggar” eller utanför dessa. Ett lämpligt första litet ramverk är att börja hitta de olika scenarion som en “mobile-first approach” innebär skulle därmed kunna vara ur dessa 6 perspektiv.

EMS FAQ

Efter att man som organisation fått upp de värden och de utmaningar som man ser är det dags att börja fundera på hur dessa kan hanteras. För att möjliggöra att adressera dessa finns paketeringen “Enterprise Mobility Suite” (EMS) som hanterar dessa för en mängd enheter, för olika OS som iOS eller Android och med färdiga kopplingar mot en mängd tredjepartsapplikationer som Salesforce eller Google Apps. Dessutom inkluderar EMS hantering av “Information Rights Management”.

Läs mer på:

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/enterprise-mobility-suite/default.aspx#fbid=dR63QRb7479