Kan det vara så att tiden är mogen för en plattform där trender som Lean och Internet of Things samverkar för att möjliggöra en patient-centrerad vård med högre kvalité? Och hur ser vi till att detta inte blir ett IT-projekt utan att verksamheten blir styrande i denna omställning?

I omställningen till en mer patientcentrerad vård finns i många fall förväntningen att detta ska erbjuda högre kvalité till samma om inte ofta lägre kostnad. Detta ställer krav på att optimera

 • Utnyttjandet av resurser som vårdpersonal, MT-utrustning eller insatser för multi-kroniska sjuka
 • Patient- och informationsflödet för ökad delaktighet och ökat värde

Likt ”etern” i Descartes ”Principles of Philosphy” från 1644 ser vi nu en trend att vår omgivning omger oss med en allt tätare och sammankopplad osynlig kraft. Till skilland från etern som blev motbevisad iom Michelsson-Moreys experiment har denna ”nya eter” däremot potentialen att bli en plattform för innovation som på många sätt borde kunna medverka till att lösa delar av de utmaningar som vården nu står inför.

I takt med att IT-förmågor och datakraft blir allestädes närvarande kommer vi se en explosion av nya formfaktorer och molnbaserade tjänster. Dessa kommer att dyka upp i alla skrymslen och vrår i vårt dagliga liv men även allt oftare i vårt yrkesliv. I den här nya världen skapas helt nya möjligheter att använda all data som genereras som bränsle till den till den ”nya etern” som omger oss. I och med att de enheter som finns runt om kring oss får förmågan att lyssna på oss, svara på oss, att förstå oss och även agera i våra vägnar så kliver vi in i en helt ny era. En tid präglad av intelligenta miljöer.

Genom att applicera Lean-principer kan en organisation ge sig i kast med den till synes motstridiga utmaningen att bli både en flödes- och resurseffektiv organisation. Parallellt med detta måste organisationen utveckla sin förmåga att omvandla organisationens data till bränsle för sin intelligenta omgivning. Detta är en ambitiös utmaning. Det kräver teknik för att förstå sammanhang, härleda orsak och verkan samt separera verkliga signaler från brus. Ett första steg är att lägga en plan och strategi för att förflytta sig från en reaktiv analys till en mer proaktiv och föreskrivande analys (presciptive).

PredictiveDetta är inte bara ett teknikprojekt utan det handlar precis lika mycket om att ändra kulturen så att varje organisation, varje lag och varje individ har informationen vid sina fingertoppar och har befogenhet och möjlighet att agera baserat på denna. Detta innebär även att man måste föra samman människor, skapa och utveckla en kulturell förändring som är lika viktigt som system och infrastruktur. Magnus Höij uttryckte det på ett träffande sätt i helgen i Internetworld som “En ensam nörd räcker inte längre”.

Detta arbete börjar med att ge de anställda möjligheten att få åtkomst till information, ställa frågor med ett mer ”naturligt och intuitivt frågespråk”, möjlighet för individen att pröva hypoteser, få unika insikter och slutligen möjligheten att vidta åtgärder. För att möjliggöra detta krävs en analysplattform som kan inhämta data från interna såväl som externa källor med en lagring som är både skalbar och kan hantera mängder av sensor- och realtidsdata.

Den senaste tiden har vi sett denna förändring ske hos stora sjukhus och organisationer. När detta händer, inleder dessa organisationer en resa mot en ny “datakultur.” Bra exempel är

 • Helse Vest – Minskade tiden för att sammanställa data med 93%
 • Leeds Teaching Hostpital – Analyserade sex års data på några timmar och identifierade över 30 senario där sjukhuset kunde förbättra sin verksamhet och dess ekonomi
 • Tunnelbanan i London – Införande av realtids analys och visualiseringar
 • Universitetssjukhuset i Oslo – Sjukhuset analyserar sjukvårdens metoder på timmar istället för månader

Dessa lösningar bygger på olika delar av det som vi på Microsoft har lanserat under de senaste månaderna

 • PowerBI – Nya sätt att visualisera data, hur man sammanfogar och berikar information från olika källor och inte minst ett nytt naturligt frågespråk för att enklare skapa insikt från ett hav av data.
 • Analytics Platform System – Detta är “Big data in a box”. Det är en unik analysplattform som skapar möjligheten att utnyttja styrkan i att ha data lokalt såväl som i molnet. Genom APS går du från att prata om det hypade begreppet “Big data” till att faktiskt implementera det.
 • Intelligent Systems – För att förenkla hantering och innovationer runt alla de enheter (MT-utrustning, sensorer, telefoner, plattor, etc) har vi tagit fram en paketering för en organisation ska kunna skapa ”Internet of Your Things”.
 • Enterprise Mobility Suite – En paketering för de organisationer som på allvar vill börja prata om mobilitet av såväl användare, enheter och data.

Men det är inte bara inom vårdens väggar som denna typ av teknologi kan lösa dagens och morgondagens utmaningar. Inom initiativet CityNext har vi specifikt pekat ut två områden där vi vill att våra partners kraftsamlar runt Health Analytics från ett befolknings- och folkhälsoperspektiv

 • Population Management – Hur kan vi möta de utmaningar som de olika folkhälsosjukdomarna innebär för samhället och individen.
 • Pandemic Management – Vilka möjligheter har vi att minska kostnaderna som årliga epidemier innebär.

Att medverka till att vårdorganisationer ska kunna förvandla sitt data till det bränsle som driver och utvecklar dessa verksamheter är ett ambitiöst uppdrag där vårdgivare, leverantörer och organisationer som Inera och Vinnova alla behöver samverka.

Så tveka inte att höra av dig om ni står inför utmaningen att börja fokusera på effektiva vårdflöden och dess data!

Helse Vest: http://www.microsoft.com/casestudies/Power-BI-for-Office-365/Helse-Vest/Health-Authority-Can-Easily-View-Hospital-Data-Cuts-Report-Time-by-93-Percent-with-Cloud-BI-Solution/710000003918

Internet of Your Things: http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/internet-of-things.aspx

Leeds Teaching Hostpital: http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Azure/Leeds-Teaching-Hospital/Big-Data-Solution-Transforms-Healthcare-with-Faster-Access-to-Information/710000003776

Universitetssjukhuset i Oslo: http://www.microsoft.com/casestudies/Power-BI-for-Office-365/Oslo-University-Hospital/Hospital-Analyzes-Healthcare-Practices-in-Hours-Instead-of-Months-with-Cloud-Based-BI-Tools/710000004239

Magnus Höij: http://internetworld.idg.se/2.1006/1.538762/en-ensam-nord-racker-inte-langre