I förra veckan lyssnade jag på några av passen i spåret ”invånartjänster” på Vitais, här kunde man bla lyssna på Eva Leach och Sara Riggare på temat ”Hälsa för Mig”. Det är intressant att höra deras resonerande och hur tonerna runt ett personligt hälsokonto förändrats under det gånga året.

I en av bilderna illustrerade Sara väldigt tydligt relationen mellan vård och egenvård. I hennes fall är det 1 timma vård och 8765 timmar egenvård. Det blir uppenbart när man lyssnar till dessa två vilket stort behov det finns för ett personligt hälsokonto. Att dokumentera vår hälsa i sig är inget nytt. Det har vi gjort med papper och penna i hundratals år. Det nya är att det nu finns konsumentprodukter som skapar helt nya förutsättningar och möjligheter.

Ett exempel på en ”app” för att både få en ”personlig tränare” och även få kostråd är ”Bing Hälsa och Träning”.

Bing Hälsa

Finns att ladda ner gratis på:

http://apps.microsoft.com/windows/sv-se/app/54c27690-1f6b-40b0-b561-72dc76e67d02

Att det nu är möjligt både från ett kostnads- och teknikperspektiv att samla in stora mängder av personlig hälsoinformation skapar både möjligheter och utmaningar. Denna typ av data är väldigt personlig och hur denna lagras och sedan används är en viktig frågeställning. Daniel Akenine lyfte i förra veckan på Brännpunkt i SvD fram olika aspekter av detta:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dags-att-avliva-myter-om-overvakningen_3435522.svd

Från ett värde perspektiv blir den stora fråga: Om vi nu har all denna information, hur kan vi få insikt ur denna för att skapa ett personligt värde?

Från ett värde- och komplexitetsperspektiv så kan det vara intressant att se på detta från följande fem nivåer

  1. Insamling och analys från en källa. Typiska exempel på detta är följa sin vikt eller blodtryck
  2. Insamling och analys från flera källor. Typiska exempel är att följa och analysera sin vikt och sitt blodtryck samtidigt
  3. Avancerad personlig analys. De två ovan samt att man beaktar andra omgivningsfaktorer (tex väder eller om man reser) och information från olika ”devices”
  4. ”Predictive analytics”. Allt ovan plus att man beaktar stora dataset med populationsdata, dvs man uttalar sig om det som kan komma att hända
  5. ”Prescriptive analytics”. Allt ovan plus att man klara av att inkludera symtom/åtgärds rekommendationer, dvs man uttalar sig om de insatser man ska göra för att uppnå önskat resultat

Big Data Personal valueFrån “Big Data Made Personal” av Michael Hopmere och Jim Karkanias http://www.aaai.org/ocs/index.php/SSS/SSS14/paper/view/7712/7776

”Hälsa för Mig” har alla förutsättningar för vara den plattform som möjliggör att vi som individer får möjligheten att förflytta oss från den lägsta nivån till andra nivån genom att på ett enkelt sätt ge oss invånare möjligheten att spara den information som vi önskar på ett ställe.

Att ta steget till den tredje nivån kommer det i vissa fall krävas kunskap runt insamling och normalisering av information. Här kommer det krävas nya typer av verktyg för att möjliggöra detta men skapar även nya spännande affärsmöjligheter för nya innovativa bolag. Hälsa för Mig kommer vara en väldigt viktig komponent för att kunna erbjuda de värden som finns på nivå tre.

Ett verktyg som redan idag klarar av detta är Power Query som sedan en tid tillbaka finns som en ”add-on” till Excel. Genom detta verktyg är det möjligt att koppla upp sig mot olika datakällor och hämta in din hälsoinformation eller information om från externa datakällor som tex väderförhållande.

Men det är inte bara den enskilda individen som kan erhålla värden baserat på den allt mer effektiva insamlingen av information. Även vården själv kan nyttja dessa nya sätt att visualisera information för att dra slutsatser och hitta avvikelser som måste analyseras i mer detalj. Här har vi dock lämnat ”Hälsa För Mig” och befinner oss nu inom vårdens domän och information från MT-utrustning eller journalinformation. För att möjliggöra för vården att transformeras genom att applicera ”Lean” och optimera sig krävs dock att ett större fokus läggs på i nära realtid kunna analysera de insatser och åtgärder som behövs, dvs gå mot att bli mer ”prescriptive”.

Health PowerViewSå låt oss nu se till att ta de steg som krävs för att all denna data kan fortsätta vara personlig men bli användbar både för den personliga hälsan och som en plattform för att effektivisera vården!