Så var HIMSS 2014 över och det var ett par riktigt spännande och intensiva dagar i Orlando. En genomgång i den stora utställarlokalen gav en tydlig indikation på de trender och budskap som just nu är väldigt populära. De vanligaste budskapen var

  • Continuty of care
  • Patient centric, patient engagement, patient empowerment
  • Population management and Big data
  • Health Analytics and Predictive analytics

Det ska bli intressant att se hur en genomgång på Vitalis i april kommer att likna eller skilja sig åt. I väntan på detta kommer här några exempel på de nämnda trenderna.

John P Hoyt passade på att under den nordiska lunchen prata om den kommande lanseringen av HIMSS Analytics globala modell för ”Continuty of Care”.

”the purpose of this model, continuity of care is concerned with the integration, coordination, sharing and usage of information between providers, government, individuals and others resulting in enhanced care delivery and improved patient outcomes.

With seven stages that align with the HIMSS Analytics Electronic Medical Record Adoption ModelSM (EMRAM), this model evaluates technology implementation and usage, data collection and analytics, and patient empowerment in optimizing clinical and financial outcomes”

Intressant är att det är först i den översta nivån i modellen som de verkliga skillnaderna blir tydliga. Värt att notera att i den inledande undersökning som gjorts så minskade nöjdheten hos patienten för de organisationer som nått denna nivå. Därför måste fokus läggas på involverandet av patienten.

Ett bra exempel och en flitigt demonstrerad App var hantering av mobil EKG utvecklat MobileECG2av AirStrip. Förutom att den ger läkaren möjligheten att få information om EKG till en mobil applikation skapar den även nya möjligheter till att ha en helt annan dialog med patienten runt informationen. Genom Windows 8.1 uppfyller den även kraven på övervakning, säkerhet och managerbarhet som är väsentliga aspekter på vård-IT.

http://blogs.msdn.com/b/healthblog/archive/2013/09/30/airstrip-and-microsoft-team-up-to-offer-first-and-only-windows-8-1-mobile-device-cardiac-care-solution.aspx

HealthAnalyticsDet är intressant att se de initiala steg som tagit runt hantering av ”Big data” och population management. Föredragen handlade både om applicering av detta på kvalitetsregsiterdata och vilken typ av ”Governance” som behövs. Kopplingen mot extern/öppna data fanns även i många dialoger. Hur övervikt är kopplad till inkomst, tillgång till snabbmatställen, träningsmöjligheter illustrerades med hjälp av PowerQuery och PowerMap under HIMSS. För mer information runt ”Health Analytics” klicka här:

http://www.microsoft.com/health/ww/Pages/HealthAnalytics.aspx

Ett av de citat som jag tyckte var träffande skedde under föredraget “Predictive Analytics Helps Reduce Future Health Costs” som hölls av Baylor Quality Alliance och Humedica. Citatet var

“Effective change requries an intervention at the time a decision is made & taken – analytics in real time

I många fall kan ny teknologi helt förändra möjligheten att i nära realtid följa indikatorer eller nyckeltal. Att göra vården mer ”uppkopplad” var ett av de underliggande teaman runt ”Healthcare Analytics”. Ett väldigt intressant exempel är Helse Vest i Norge som lyckades gå från samanställning av information från 14 dagar ner till mindre än 1 dag, dvs gå från att vara reaktiv till att bli mer proaktiv.

http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Excel-2013/Helse-Vest/Health-Authority-Can-Easily-View-Hospital-Data-Cuts-Report-Time-by-93-Percent-with-Cloud-BI-Solution/710000003918

Att i större utsträckning börja dra värdefulla insikter från den information som dyker upp i de befintliga informationsflödena eller baserat på det som finns i dagens EMR-system är också en tydlig trend. Leeds Teaching Hostpital har tagit ett inledande steg att börja applicera ”Big data” teknologi samt nya typer av visualiseringar för att skapa nya insikter och handlingar med målsättningen att för en bättre vård.

Det ska bli spännande att se vilket genomslag dessa trender har på Vitalis. Det är en intressant tid där ny teknologi skapar förutsättningar för att skapa nya värden på nya sätt – “New with Less”.