Nyligen kunde man läsa i Computer Sweden att det fortfarande är svårt att nå myndighetsdata vilket i sig hämmar möjligheten till att skapa nya värden och tjänster runt detta. En av de vanligaste invändningarna är att mindre myndigheter och kommuner inte har de resurser som krävs för att etablera de IT-lösningar som behövs för att kunna tillhandahålla informationen genom s.k. programmeringsbara API:er.

För att råda bot på detta har vi skapat Open Myndighet. För de 10 första kommunerna eller myndigheterna som vill så ger vi bort införande och efterföljande hantering av sin egen anpassade version av den framtagna webbtjänsten.

I erbjudandet ingår

  • Anpassning av färg och form för att passa kommunen/myndighetens grafiska profil
  • Publicering av information samt skapandet av API:er för de olika data mängderna som kommunen/myndigheten vill publicera
  • Drift, licenser och förvaltning av lösningen i 1 år

Vi hoppas med detta att argumentet runt kostander eller IT-projekt kan tas bort som argumentation och att fokus nu läggs på att publicera och medverka till att skapa värden runt informationen. I den Digitala Agendan pekas detta ut som ett växthus för innovation och invånarnytta. Låt oss nu tillsammans börja vattna! För växthusets stommar är nu levererade.

Länk till vår exempel site Open Myndighet: http://openmyndighet.cloudapp.net

Länk till CS artikel: http://www.idg.se/2.1085/1.431496/fortsatt-svart-na-myndighetsdata