Nästan var man än vänder sig möts man av att organisationer och företag vill vara innovativa. Ordet används idag till den omfattningen att jag tror att det nästan håller på att vattnas ut.

”En innovation är en ny idé på t.ex. en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visat sig lovande eller fungera men aldrig tänkts ut tidigare av någon annan – officiellt.” – Wikipedia

Är det verkligen detta som är utmaningen för de flesta organisationer och företag? Att sitta och tänka ut saker som aldrig har tänkts ut tidigare? Eller är det att ta klivet att använda sig av dagens idéer eller dagens teknologier?

Jag har i en tidigare bloggpost lyft fram behovet av effektiva och informationsrika processer, dvs att vi blir betydligt bättre på att utnyttja den informations som finns tillgänglig. Är detta innovativt? Nej. Är detta smart? Kanske, eller så borde snarare vara en självklarhet 2012!

Vad är då att vara smart? Adjektivet smart dyker allt oftare upp och vi har nu fått begrepp som ”smart computing” och ”smart cities”. Jennifer Belissent på Forrester har definierat dessa två begrepp som

Smart Computing:

a new generation of integrated hardware, software, and network technologies that provide IT systems with real-time awareness of the real world and advanced analytics to help people make more intelligent decisions about alternatives and actions that will optimize business processes and business balance sheet results.

Smart city:

a city that uses technology to transform its core systems – city administration, education, healthcare, transportation, public safety, real estate, utilities and business — enabling them to capture, analyze and act on the data they produce.

Nyckeln till att bli en smart organisation är alltså inte att i en enskild avdelning få hävstång på ny teknologi – även om det givetvis bidrar. Nej, det är de koordinerade initiativen tvärs organisationen på en gemensam infrastruktur som möjliggör att dela information och beslutsfattande som lägger grunden till en smart organisation.

En smart organisation frigör sedan resurser som skapar en viktig förutsättning för att kunna vara innovativ. Utmaningen är att gå från att vara transaktionsorienterade till att ha fokus på informationsrika processer. Att gå från information till att tala om insikt.

En tydlig trend är användandet av SaaS eller tredjepartsutveckling för att möta kraven från invånare eller affärspartner. Om det var en utmaning med informationsrika processer internt så kommer behovet öka kring hur man exponera sina tjänster och sina data i detta mera öppna ekosystem. Enda sättet att överleva detta med bibehållen compliance, säkerhet, och governance är att rör sig mot att använda erbjudande paketerade som Plattform-som-tjänst (PaaS).

Det vanligaste misstaget är att tycka att man är unik. Skapa inte ditt eget ekosystem – överväg att ansluta till ett! Försök inte vara innovativ – var smart!