Den inledande devisen i den Digitala Agendan var att vi alla skulle medverka till att sätta ”IT i invånarenstjänst”. En strålande vision men en vision utan genomförande kan snabbt bli en desillusion. Enligt Gartner kommer så mycket som 25 % av utvecklingen av nya applikationer genomföras ”citizen developer” redan 2014. Hur stöttar vi dessa innovationer?

Mycket talar också för att denna typ av utveckling kommer vara bidragande i formandet av en mer ”smart” e-förvaltning. De organisationer och myndigheter som lyckas skapa gränsöverskridande initiativ baserad på gemensam infrastruktur för att skapa åtkomst till delad information och gemensamt beslutfattande är de som snabbast kommer att ta steget mot en ”smart e-förvaltning”.

Men vad krävs då för att utvecklingen av de nya applikationerna ska bli bränsle till den lagda visionen snarare än en okontrollerad brand? Mötas, lyssna och lära är inslag som är enkla att säga men ibland svårare att genomföra. Ett sätt att genomföra detta är skapandet av utvecklarprogram eller communities. Gartner pekar på vinsterna med detta för både utvecklare och den egna organisationen:

“A citizen developer support program that includes sanctioned platforms, just-enough governance, access to enterprise services, and IT guidance and monitoring can create a safe environment for end-user application development,” said Mr. Finley (research vice president at Garnter). “By engaging with end users and helping them help themselves, IT can accelerate the exploitation of new technology and help end users create competitive advantage and build closer links with their business peers, while managing the risks of end-user application development.”

Ett första litet steg i denna riktning är vara på Sundsvall42 och delta i samtalet och lyfta fram de lyckade exemplen som redan finns idag för att inspirera andra. Har du tankar och idéer kring hur vi ser till att skapa en smartare och mer delaktig e-förvaltning tveka inte att ansöka som föreläsare på Sundsvall 42!

http://www.sundsvall42.se/sv/web/sundsvall-42/cfp_h

Så, låt oss göra det svårt för vår IT-minister när hon i slutet av 2012 ska plocka fram goda exempel på hur vi har satt IT i invånarenstjänst genom att listan är så lång och full med så många inspirerande exempel så det blir svårt att välja!

Gartners PR från i juli 2011 finns på: https://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1744514