Idag drar Kvalitetsmässan igång i Göteborg och den kan ju inte legat mer lämpligt i tiden. Nyheterna har den senaste tiden präglats av en vårdskandal som visar upp de sämsta sidor ur många aspekter.

Regering ställde upp med hela tre ministrar igår och kommer bl.a. försöka stänga vissa hål genom en kommande stopplag samt stärka meddelandeskyddet. Vårdföretagarna hotar i sin tur med att eventuellt utesluta den omdiskuterade medlemmen. Mitt i denna debatt kan jag inte låta bli att ställa mig frågan:

Varför är det nästan alltid så att det är journalister eller personal med stort civilkurage som avslöjar dessa missförhållanden? Borde inte detta ha fångats långt mycket tidigare av någon med uppgift att se över vårdkvalitén?

Ni som har hört mig tala vet att jag ofta brukar säga ”Sätt inte mål på det som går att mäta utan mät istället de strategiska målen!”

Kan det vara så att vi allt för ofta mäter kostnader, antalet sängar, antalet operationer snarare än att våga prata om kvalité för vårdtagaren. Åtminstone verkar det ju i det senaste fallet vara så att intäktsmål har satts före kvalitetsmål. Frågan är väl om det har funnits några kvalitetsmål överhuvudtaget?

Självklart ser jag att man går till botten med de missförhållanden som har uppdagats men låt oss inte ta detta exempel som ursäkt att vi inte ska släppa in nytänkande och innovativa idéer in i den offentliga sektorn där visa av dessa kan utföras av privata aktörer.

Låt istället energin och idéerna från våra nya och unga politiska stjärnor få ta plats i debatten. Hur kan Hatts ”Digitala Agenda”, Lööfs nya ”innovationsstrategi” eller Forslunds upprop kring en mer innovativ eHälsa tas från ord till handling för att skapa ett eSamhälle som skapar mer engagemang, delaktighet och innvånarnytta.

Tänk om vi kunde släppa ut all information (som självklart inte ska vara integritetskänslig) runt våra vårdprocesser och i en dialog med vårdgivare, innovatörer och invånare forma de kvalitetsmått som borde gälla samt skapa möjlighet för vem som helst att följa och granska vårdprocesserna.

Så, låt oss ta första steget och använda lite tid på kafferasterna under mässan för att höja blicken och börja diskutera kvalitetsmått. Detta gäller inte bara vården utan det är minst lika viktigt inom skolan och statlig och kommunal förvaltning. Invånaren måste känna en trygghet i att dessa viktiga samhällsfunktioner driver sin verksamhet med god kvalitet oavsett vem som är utförare.

 Det är genom engagemang och samverkan som vi tar detta framåt!