Förra veckan var det full fart ute i Nacka kring e-förvaltning. Ett Stort tack till Stockholms stad som anordnade en utsökt tillställning i Stadshuset på kvällen. En kväll som förgylldes av god mat, trumshow av Con Rytmo, en magnifik sång av Sarah Dawn Finer och så givetvis utdelandet av eDimanond Awards. Värdiga vinnare blev Migrationsverket.

Inledningstalade gjorde även i år vår IT-minister Anna-Karin Hatt. Då den Digitala Agendan precis har publicerats var givetvis detta ämnet för dagen. Hatt konstaterar att morgondagens digitala samhälle kräver ett innovativt arbete idag. Om vi ska kunna bryta ny mark krävs mer av gränsöverskridande samarbeten. Men det är också avgörande att stora aktörer, från offentlig och privat sektor, fungerar som draglok för innovativa tjänster, och väljer att underlätta framväxten av små och innovativa företag.

Det utländska dragplåstret från Gartner var Adrea Di Maio. I ljuset av att man kliver upp på en scen efter att vår IT-minister har beskrivit sin vision för ”IT i välfärdens tjänst” hade jag nog faktiskt förväntat mig lite mer av Gartner. Kändes lite som vi hade hört detta förut.

Anette Holm däremot tog tag i stafettpinnen ordentligt. Under förmiddagen på dag två pratade hon om arbetet som görs av Stockholms stad. Det är befriande att höra att det finns de som redan börjat göra. Och det är väl vad vi borde förvänta oss av Stockholms stad, att det tar en tätposition och visar vad som är möjligt. Utmaningen för mindre kommuner är att hitta de samverkansformer med sina grannar som gör att man kan kopiera lämpliga delar och tankar dör att sprida lyckade e-förvaltningsinitiativ utanför vår huvudstad.

Det seminarium (av de jag gick på) som ledde till den nyfiknaste debatten var nog föredraget om www.informationsverige.se Ett initiativ för att underlätta etableringen av nyanlända flyktingar. Som en av talarna sa ”Alla vill samverka, men ingen vill bli samverkad”. I detta projekt försöker man verkligen skapa samverkan och underlätta etableringsprocessen. Fortsätt i denna riktning och eDimond Awards 2012 är inom räckhåll!

Handelskammaren och eDelegationen hade ett gemensamt seminarium kring PSI-direktivet och öppet data. Fredrik Sand pekade på att EU ligger en bra bit efter tex USA i förädlingsarbetet av rådata. Peter Krantz tog vid och pekade ut de inledande stegen som faktiskt inte är så svåra att genomföra om man bara vill och har tiden

  • Invertera och kartlägga vilken information som finns
  • Kontrollera mot checklistor (PUL, Sekretess,…)
  • Publicera på webbsida

Åsa Zetterberg på SKL lyfte fram idéen om att eDelegationen kanske skulle ur ett proaktivt perspektiv ta fram en lista med stabila informationsmängder som skulle vara extra intressanta att börja publiceringen av. Här i ligger kanske en av de största utmaningarna om kommunerna ska genomföra detta en och en. Viss typ av kommuninformation får bara ett värde om tillräckligt många kommuner publicerar informationen så att det är möjligt att bygga app:ar och tjänster som fungerar över hela Sverige. Och för att detta ska fungera krävs att informationen inte bara publiceras på en hemsida utan även kan nås genom s.k. api:er.

För de kommuner och organisationer som vill ta detta steg och säkerställa att informationen kan vara en del i det framväxande ekosystemet krävs utöver api:er även förståelse hur informationen länkar till andra informationsmängder. Jag har tidigare pekat på ett initiativ som löser detta på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt: www.offentligadata.se som även är temat på mitt föredrag på Sundsvall42 på onsdag:

http://www.sundsvall42.se/web/sundsvall-42/Seminarie-H2

På eftermiddagspasset under den andra dagen var det inspirerande att lyssna till seminariet med titeln ”Framtidens digitala medborgartjänster” där framåtblickande visioner som ”vården som upplevelseindustri” diskuterades.

Sammanfattningsvis, blev riktig inspirerad av de många möten och dialogerna under dessa två dagar, nu är det dags att gå till handling. Varför inte fundera på hur man kan skapa 2012 års e-kommun? Någon som vill vara med?