Imorgon drar då e-förvaltningsdagarna igång och i veckan efter är det dags för Sundsvall 42. Det kommer vara två spännande veckor med förhoppningsvis nya idéer och person som inspirerar. Både SKL och eDelegationen har kommit ut med sammanfattningar om läget i eSamhället där de lyfter fram ett antal utmaningar på den resa som vi har framför oss.

Det ena som slår mig är vad lika utmaningar många olika branscher står inför idag. Inom eHälsa slås vi med utmaningen att ge patienten åtkomst till information och möjligheten att sammanställa information från flera journalsystem. Inom Automotive-industrin vill man följa bilen genom hela dess livstid och effektivisera verkstadsbesöken genom att mekanikern kan få tillgång till realtidsinformation från bilen innan den hamnar i verkstaden. Att en individ inte ska behöva registrera samma information på mer än ett ställe är en välkänd utmaning i dagens e-förvaltning.

Gemensamt för alla dessa frågeställningar är att vi är i behov av effektiva och informationsrika processer. Och det är inte interna processer som vi pratar om utan det är de gränsöverskridande processerna!

Det andra som slår mig är att utmaningarna som de gränsöverskridande processerna skapar är precis samma utmaningar som de företag och organisationer står inför om de vill dra nytta av det pågående teknikskiftet. Publicerade i veckan rapporten ”Cloud Report – Q4 2011” där jag lyfter fram sex punkter som en organisation bör fundera över då vi nu är mitt i transformationen. Fyra av dessa är direkt applicerbara på utmaningarna inom dagens e-förvaltning

  • Våga omvärdera och ompröva befintliga arkitektoniska mönster och implementationer. Försök skapa förutsättningar att nyttja de möjligheter som ges av den nya världen av ständigt tillgängliga och informationstjänster samt olika typer av uppkopplade enheter. Flytta fokus från ”Line-Of-business” applikationer till utveckling av invånar- och enhetsorienterade tjänster.
  • Identifiera organisationens position i det nya informationsekosystemet som växer fram och möjligheten att bli en leverantör av nya informationstjänster.
  • För att kunna ta del av den SaaS-ifikation som pågår just nu måste organisationen använda sig av mer standardiserade processer.  Alla processer som inte är differentierade för organisationen bör ändras för att bättre passa mot den SaaS-applikation som används alternativt byta tjänst.
  • En organisation kan inte längre ha en struktur och strategi endast för interna system. Det är hög tid att uppdatera både federations- och informationsstrategi för att reflektera dagens situation.

Hela rapporten finns på: http://www.slideshare.net/MathiasEkman/cloud-report-q4-2011

Så på den inledande frågan måste jag väl säga Ja. Dessutom finns det nog en hel del runt “lean” och och erfarenheter hur man mäter processer som både eHälsa och e-förvaltningen skulle kunna ta lärdom av. Men det krävs att man är modig för att våga ta till sig det andra har gjort och än modigare att våga frågasätta dagens sanningar. Kommer finnas från och till i vår monter under e-förvaltningsdagarna för den som vill diskutera hur dessa tankar kan lägga grunden för en modern och effektiv e-förvaltning.