Så var sommarvärmen här. Under Almedalsveckan har samtalen runt framtiden varit fulla av energi. eHälsa har tagit ett betydligt större utrymme än tidigare. Det är lätt i dessa dialoger att snabbt annama ord av tiden så som ”Appar” och innovation.

Att vi 2011 behöver föra dialoger runt hur information ska bli mer tillgänglig är en effekt och hur våra processer har ”kodifierats” under de senaste decenierna. I takt med att processerna har blivit IT:fierade blev det möjligt att applicera ett ”lean”-tänk genom organisationen för att reducera manuellt arbete. I många fall lyckades detta genom att introducera ”enterprise-applikationer” som löste många av problemen för en verksamhet. Baksidan av detta är att informationen hamnade inlåst i silon som har svårt att kommunicera med varandra.

Dessutom är många av dessa system och deras arkitektur designade ur ett intra-organisationsperspektiv vilket gör att de har svårt att möta den omvärld och de krav som vi lever idag. Vårt historiska arv blir ofta den utgångspunkt som dialogerna förs från och dessa försvåras av att det finns stora ekonomiska intressen för att försvara detta legacy.

För att det som vi skapar idag inte ska bli ett nytt legacy (nu av ”App:ar” och tjänster) behöver vi höja blicken och se hur framtidens informationsekosystem ska skapas och vilka spelregler som ska gälla i detta. Här tror jag att man ska våga tänka nytt, blicka in i framtiden, och försöka skapa ett ekosystem som är livskraftigt och stimulerar till engagemang, delaktighet, samverkan och innovation. Fyra frågeställningar att börja diskussionen runt skulle kunna vara:

  • Var i ekosystemet ska offentliga medel investeras. För att ge utrymme för innovation och att nya företag ska blomstra måste det vara tydligt kring vilka mervärdestjänster som de offentliga finansierade aktörerna kommer att utveckla
  • Hur hanterar vi ansvarsfrågan runt offentliga data om dessa används i tredje parts applikationer och det visar sig att informationen är felaktig
  • Hur låter vi individen i större utsträckning äga sin egen information så att de olika tjänsterna kan få de användare de förtjänar
  • Hur minskar vi barriärerna för de nya aktörerna ska kunna testa och prova information i sina system och flöden utan att ett stort anslutningsprojekt eller uppsättning av teknisk infrastruktur

Dags att luta sig tillbaka i solstolen för att låta tankarna sväva iväg i nya banor så att vi till hösten kan börja bygga morgondagens ekosystem!