Veckan som gick har varit full av aktiviteter som börjar på ”e”; eFörvaltningsdagarna, nationell strategi för eHälsa och eHälsa 2010.

Oturligt nog så krockade eFörvaltningsdagarnas andra dag med den årliga konferensen kring eHälsa. Historiskt sätt har detta kanske inte gjort så mycket men när nu kommunerna på allvar har blivit inbjudna i dialogen kring eHälsa kan det varit en utmaning att prioritera för personer på kommunnivå. Något att tänka på till nästa år.

Kring dessa två konferenser är det intressant att notera att

1.      Stort fokus sätts på att engagera invånaren och se till dess process snarare än utförarens

2.      Regeringens representanter inspirerar och bjuder in till att vara ett aktivt bollplank i formandet av framtiden

Både Anna-Karin Hatts och Ragnwi Marcelinds inledningstal understryker behovet av IT som nyttogörare och att det är individernas vardag som ska förbättras.

På konferensen om eHälsa tog sedan Daniel Forslund vid i ett av blocken och visade på att det inledningstalarna pratat om även händer i verkligheten. Under denna timme blir det tydigt att departementet jobbat aktivt med att väva in eHälsa i många av dagens hälso- och sjukvårdsreformer. Genom detta arbete är eHälsa inte längre en teknisk fråga utan en frågeställning som finns på allas bord. Målet är nu att jobba vidare och stödja nytänkande och innovation. 

Att konferenserna eFörvaltningsdagarna och eHälsa lyfter behovet attengagera och möta invånaren i dess vardag är väldigt glädjande. Att ta steget till medborgardialog via social medier så som Facebook, Twitter eller Bambuser har kanske dessa tillställningar ännu hunnit och förhoppningsvis ser vi ett steg framåt runt detta 2011. De Twitter-inlägg om konferenserna som finns hittar ni på taggen #CeHis eller #efd10.

Men här var det väldigt glädjande att höra vår nya IT-minster säga:

”Vi är ett lag som jobbar tillsammans och jag tar gärna på mig ledartröjan och är med och sporrar oss alla till hårdare tag”

Om med lag, vi, oss är Hatt väldigt tydlig med att det är myndigheter, det etablerade näringslivet , små innovatörer, och den enskilde invånaren. Viktiga delar för att detta lag ska fungera är samverkan, samarbete, och öppenhet. Ledord som väl linjerar med avslutningen på mitt förra blogginlägg här på IT i Vården. Att regeringen ser att de ska spela en aktiv roll i formandet av detta lag är viktigt och mycket glädjande.

Grunden är lagd, verktygen och viljan finns – nu kan vi leverera e-tjänster som gör skillnad!

Att skapa denna kittel ur vilken innovation och nytänkande ska komma är en utmaning i sig. För att visa att det går och vad som kan komma ur detta arrangerade vi på Modul 1 eHälsa 2010 . Bidragen som togs fram på bara 24 timmar kan ses på

http://www.offentligadata.se/eHalsa2010.aspx

Under presentationerna av bidragen gjorde jag tre intressanta observationer. Den första, de flesta lösningar byggde på att det finns informationstjänster som är åtkomliga och tillgängliga när vi behöver dem. Det andra var att de lösningar som utvecklades var oberoende av typ av produkt (telefon, pc, spelkonsol,…) och ingen av lösningarna antog att det fanns en PC, ingen! Vi tar sakta steg mot en ”post-PC” värld!

Den tredje observationen var att spelplanen har ändrats. Lösningarna som utvecklades kretsade i många fall kring de nätverk som jag som individ eller organisation lever i.

Och här i ligger kanske en stor utmaning. Om vi nu blir innovativa och framåtblickande kring IT och underlättandet av vår allas vardag där vi försöker se hur samhället ser ut om 5 år. Hur ser vi till att vara lika framsynta runt lagstiftning och regleringar så att vi värnar om integritet och säkerhet men samtidigt inte bygga barriärer. Samverkan och samarbete är nog ledord som måste till runt denna fråga.

I vecka väntar ett rundabordssamtal om eHälsa i framtiden (2020) vilket ska bli mycket spännande!