Vi är i ett samhälle under förändring, kanske rent av i ett generationsskifte, och det är hög tid att fundera på de ledord som ska hjälpa oss förflyttas oss in i eSamhället.

eDelegationen sätter fokus på den nytta som eFörvaltning 3.0 ska ge invånarna. Kammarkollegiet har gett myndigheter och kommuner möjligheten att följa med i det paradigmskifte som sker i takt med att allt fler IT-tjänster dyker upp ute i molnet.

Inom Hälso- och Sjukvård ser vi en liknande trend då den nya IT-strategin är en strategi för eHälsa som nu omfattar hela socialtjänstens område. Vi ser att Landstingen börjar inrätta centrala styrgrupper för att titta och hantera frågeställningar kopplat till eHälsa. Den nya IT-ministern rev upp en del damm med utlandet kring journalsystemen och patientåtkomst. Oavsett sida kan man väl konstatera att journalsystemsleverantörerna generellt sett verkar ha utmaningar att möte den omvärld som de existerar i där patienten i allt högre grad involveras.

Gemensamt och nytt för dessa synsätt är behovet av att betrakta de gränsöverskridande processerna. I dagsläget är det du som invånare, företagare eller vårdtagare som ansvar för detta. Utmaningar i processerna är bla. att effekthämtagningen sällan finns där investeringarna behöver göras. De IT-stöd vi som invånare har till vårt förfogande för att föra en relevant dialog och kommunikation med myndigheter, kommuner och vårdgivare har en del att önska.

Här var det extra kul att under helgen vara arrangör av eHälsa 2010. Jag är väldigt stolt och glad över att de etablerade organisationerna visade intresse för detta. Stort Tack till SKL (genom Karina Tellinger), Swedish Medtech (genom Ragnar Lindblad), MVK (genom Maria Berglund), och eDelegationen (genom Eva Sartorius) för att ni kom och inspirerade!

Om vi ser att individen ska bli mer delaktig i de olika processerna och i många fall även i den inledande informationsinsamlingen behöver vi lösa frågan om eID (bla. authentisering och signering). Positivt är att det från årsskiftet kommer att instiftas en ny myndighet med ansvar för detta. I detta arbete bör man inte glömma bort alla ”sociala” utställare av identiteter som Facebook, Google, LiveID, etc. men framförallt se till behoven för vården.

Här bör den nybildade myndigheten se över vad som finns nästa out-of-the-box kring federativa lösningar hos de stora produktleverantören och på allvar sätta sig in i de projekt som bedrivits inom Landstingen runt behörighet och authentisering, tex BIF och BAT.

Så, vi står i ett samhälle som håller på förändras – Vilka ledord borde då styras oss? Här är min tre förslag.

Sammarbete – Dags att slänga ”Not invented here”-syndromet över bord och ställa sig frågorna: Hur gör vi de initiativ som pågår till framgångar. Hur kan vi genom återanvändning accelerera förflyttningen i den utstakade riktningen. Hur kan vi lösa morgondagens problem med morgondagens teknik?

Värdefokus – Vilka nyttor är det som vi vill visa upp för invånarna. Dags att på allvar börja engagera invånarna i processerna samt ge dem relevanta IT-stöd för att ansvara för och medverka i de gränsöverskridande frågeställningarna.

Stolthet – Snart står våra barn och ungdomar och knackar på dörren på eSamhället och jag hoppas att jag kan öppna den dörren med stolthet över vad vi gjort tillsammans under de kommande åren.

Jag hoppas att de som medverkade på eHälsa 2010 kände att vi tog några (om små) steg i denna riktning.

logo_eHALSA_2010_220px