Det finns två trender som håller på att skap förutsättningar för att de kommande 10 åren kan bli innovatörens decennium. Molnteknikens frammarsch och frigörandet av offentliga data.  

Aldrig tidigare har innovatörer kunna få tillgång till IT-resurser på ett så effektivt sätt, så väl ur ett kostnads- som ett leveransperspektiv. Men för att innovera krävs mer än tekniska förutsättningar. Åtkomst till data. Med PSI-lagen i bakfickan ropar nu alla på att informationen ska frigöras och att det ska skapas api:er. Myndigheter och informationsägare är ovana vid situationen men gör i många fall så gott de kan. I andra fall hör man påståenden som ”vi vill kontrollera användandet av VÅR information”.

För att offentliga data ska bli en värdefull byggsten i det ekosystem som håller på ta form finns det flera frågeställningar som behöver se över av olika aktörer. Exempel på fem områden där ekosystemet borde enas om vägledande principer är

  • Informationsägare (tex myndigheter och kommuner) bör mätas på hur många nya tjänster som skapas på deras information och api:er – Inte att de tillgängliggör informationen i sig. Detta för att de ska bli mer aktiva i ekosystemet samt uppmuntra till förädling av informationen.
  • SLA-nivåer. Att någon oberoende part börjar och tittar över roller och SLA-nivåer i ekosystemet. Jag har tidigare bloggat om ”Din plats i ekosystemet” och det är en central aspekt att tidigt se över de spelregler som gör att data kan finnas i 7-24 lösningar men även i enklare applikationer utan det blir onödigt komplicerat eller dyrt.
  • Hantering av betalningsflöden. Hur säkerställer vi en effektiv hantering av att den intäkt som slutanvändaren eventuellt betalar ska delas mellan en mängd informations- och/eller tjänsteleverantörer.
  • Återanvändbarhet av kontroller och kod. Hur kan vi accelerera skapandet av nya spännande tjänster och företag genom att öka graden av återanvändbarhet. Från ett myndighets- eller kommunperspektiv bör återanvändbarheten kunna bidra till ökad service och att snabbare etablera eSamhället.
  • Semantik och taxonomi. Vilka standarder bör vi luta oss mot för att skapa de bästa förutsättningar för länkade dataset eller möjligheten att nytta information från olika leverantörer i sammansatta tjänster.  

Vi har med vårt initiativ OffentligaData försökt ta ett första steg i riktningen att skapa förutsättningar kring att det kommande ekosystemet kan var en plattform för innovation och invånarnytta.

logo_offentligadata