Det har dykt upp en intressant jämförelse på hur de olika molnplattformarna skalar med last. Molntekniken utlovar ju ofta oändlig skalbarhet. Intressant att se är att åtminstone två av aktörerna (Amazon S3 och Microsoft Azure) verkar hålla detta. Fokus i testet var transaktionbaserad last där det simulerades upp till 9000 samtidiga användare ( = emulerade browsers).

cloud_scalability

Testet tar även upp kostnaden per dag för olika senarion och här visar det sig att för de högre lasterna är kostnaden för MS Azure 50-60 % av kostnaden för Amazon S3. Notera att detta är ett test kring hur de olika arkitekturerna skalar och det krävs förståelse kring hur denna nyttjas på bästa sätt när en specifik lösning ska realiseras, dvs en dålig designad  applikation lär inte skala med last.

Två saker blir tydliga med detta. 1) val av moln kommer att återspegla sig i både skalbarhet och kostnad. 2) i det fall man köper utveckling av applikationer i molnet bör man eventullt avtala kring skalbarheten om den är central för framgången kring applikationen.