Hade ett par intressanta möten förra veckan som samtliga var olika aspekter på eHälsa. Gemensamt för dessa dialoger var en underton av en kommande förändring (förlossning är kanske ett mer relevant ord 🙂 ).  Är den förändringen och dess kraft så stor att den förtjänar att omnämnas som ett paradigmskifte?  Står vi inför Hälsa 2.0?

Dagens samhällsstruktur med ett ökat gap mellan generationerna har skapat en avsaknad av ”gammal beprövad egenvård” vilket har lett till att dagens sjukvård i allt större grad får hantera oro. Vissa läkare påstår att merparten är orosrelaterad. Om denna utveckling fortsätter kommer vårdens resurser snabbt ta slut. För att hantera detta krävs det nog ett paradigmskifte.

För att lyckas med att effektivisera vårdprocesserna står den traditionella vården inför utmaningen att tydligt visa på de nyttor som finns i dagens processer. Därefter krävs ett arbetet med att engagera vårdtagaren på ett bättre sätt. Den stora frågeställningen blir att synliggöra och fylla eHälsa-molnet med nyttorna.

Vilka nyttor vill du se? 

eHälsa_moln

Den senaste tiden har man kunna läsa hur riskkapitalbolagen har gett sig in i vård och omsorgssektorn. Det dyker även upp en mängd nya snabbfotade företag på marknaden. Kommer de traditionella aktörerna med sina stora IT-arv och komplicerade strukturer kunna följa dessa nya aktörer i den takt som kunderna ändrar sitt beteende? Samordningen mellan landstingen och förverkligandet av den nya IT-strategin är viktiga delar men vårdtagaren måste mötas i sin vardag och nyttorna kopplas till vårdtagarens skede i livet.