Peter ställde frågan om man ser Compliance som ett halvfullt eller halvtomt glas. Förra veckans diskussion på flyget och Peters inlägg inspirerade mig att fundera lite över detta. I många företag upplevs regelefterlevnad ofta som en p-bot. Något som måste göras men aldrig kommer bli en konkurrensfördel. Stämmer detta? Kanske idag men inte imorgon!

Jag tror att vi tack vare händelser som ”Enron-skandalen” fick ett initialt fokus på efterlevnadsfrågor. Dock skulle jag vilja säga att hanteringen var ur ett reaktivt perspektivet liknade ”Shit, även jag kan hamna i fängelse så nu måste vi prioritera SOX”. Detta drev beteendet att göra punktvisa insatser för att lösa det mest alarmerande.  

Compliance_trend

Vi befinner oss nu i en andra fas där jag upplever en viss proaktivitet kring dessa frågeställningar samt att andra värden skapas i samband med införandet av den nyordning som regelefterlevnaden ofta skapar. Bra exempel är de kunder som i samband med införandet av MIFID passade på i arbetet med kundklassificeringen se över var korsförsäljningseffekterna skulle kunna vara som störst. Dock saknas det en övergripande arkitektur för hur compliance-frågor ska hanteras. Få bolag har idag en Compliance Oriented Architechture.

 

Jag tror att man i många fall har en liten falsk bild av den trygghet som finns via den mängd system och processer som finns implementerade. Det är först när man tar steget över i den tredje fasen som de riktiga konkurrensfördelarna uppträder. Gartner bedömer att de organisationer som inte på ett effektivt sätt adresserar detta kommer att spendera mer än 50 % jämfört med sin konkurrenter på att  upprätt efterlevnad. Så vill du inte ha samma trygghet som den lilla hunden nedan är det dags att ta nästa steg…

Trygghet