På Vitalis lanserades den nya IT-strategin för eHälsa och det har fått mig att den senaste tiden fundera lite över de största utmaningarna med att effektivisera vårdprocesser. Väldigt förenklat skulle jag vilja säga att de två största utmaningarna är att

  1. Det inte finns någon ägare till vårdprocessen
  2. Nyttan av av investeringen av ett IT-stöd sällan uppkomer där investeringen görs

Den första punkten är en direkt följd av att den generella vårdprocessen är gränsöverskridande vilket innebär att ingen av de enskilda aktörerna kan ta ett övergripande ansvar. Ansvaret hamnar där med hos dig som invånare och vårdtagare. Om det nu är vi som individer som ansvara för detta borde vi kräva att vi får ett IT-stöd som gör detta möjligt.

Den andra punkten (som snarare är ett påstående) skapar effekten att man ibland investerar på fel ställen för att de olika aktörerna sitter med egna medel och budgetar. EN liknade process är investeringar kring miljöutsläpp där det är uppenbart att man ska investera på det ställe där det gör mest nytta för samtliga intressenter. För att säkerställa att investeringar i IT-stöden skapar den största nyttan krävs det ett tydligt ägandeskap kring den plattform där investeringarna ska göras kring vår eHälsa.