TechWorld_AzureI det senaste nummret (#4) besöker TechWorld de svenska Azure-pionjärerna Modul 1. Reportaget är en del i en djupdykning i Azure (borde kanske vara ballongfärd 🙂 ). Den inledande artikeln handlar om Azure i allmänhet och är en introduktion till de grundläggande begreppen som följs upp med en artikel kring hur man i praktiken flyttar sin SQL-databas ut i molnet. Azure-temat avslutas sedan med en intervju med undertecknad kring det arbete vi gjorde redan under sommaren 2009, ett halvår innan Azure lanserades.

Sen vi gjorde detta tycker jag det mest intressanta nyheterna på Azure-plattformen är de två initiativen som gått under namnen ”Geneva” och ”Dallas”. Det första löser många av utmaningarna kring federativ samverkan och det andra löser bla betalningsfrågan för aggregerade tjänster. Vi har själva smått börjat tittat på detta och kommer starta upp ett internt projekt kring ”Dallas” i veckan så jag hoppas få återkomma kring detta.