Det är inte bara i Sverige som det diskuteras fördelar med att släppa rådata fritt som jag nämnde i ett tidigare inlägg. Även i den pågående valkampanjen i Storbritannien har detta blivit ett ämne.
 
Utan att lägga någon politisk aspekt kring avsändaren i sig tycker jag att visa delar av det som Cameron lyfter fram är intressant. Är det möjligt att vi kan genom insikter och engagemang hos medborgare skapa nya tjänster baserat på den information som idag är insamlad.
 
De bevingade orden “fråga inte vad ditt land kan göra för dig utan vad du kan göra för ditt land” blir där med i allra högsta grad relevanta. Är det möjligt att vi som individer kan bidra till en mer demokratisk och innovativ statsapparat genom att skapa nya värden baserat på rådata, det är en spännande tanke.