Att tycka till kring rådata och att det ska släppas fritt håller på att bli en ny trend. Ett väldigt bra exempel på där öppen data, verksamhetsmässig insikt, och innovativ teknik har möts demonstreras av Hans Rosling i filmen nedan. I takt med att Hans reste runt världen och presenterade sina insikter mha att ett nytt sätt att visualisera ett dataset (framtaget av hans dotter och pojkvän) fick Google upp ögonen för detta. Idag är programmet uppköpt av Google och ungdomarna jobbar nu där, inte illa!

Se och förvånas över hur ett dataset kan förändra din syn på världen!