Att lyckas omsätta den kollektiva kunskapen i de olika ”communities” som en individ har valt att delta i till insikt och beslutsfattande är för mig det som krävs för att vi ska kunna lämna webb 2.0 bakom oss och titta framåt.

Det finns idag flera olika exempel på detta och det som kanske nämns oftast är Amazon. När du har valt att köpa en för den stora massan okänd titel så kommer det raskt upp förslag på titlar som andra personer med liknande köpmönster har köpt. I detta fall är det Amozon som lyckas att få ”ekonomisk hävstång” på sitt användar-community. Denna typ av teknik skulle lika väl kunna applicera sig på fondval i pensionssystemet där ”köpmönstret” byts ut mot ”livssituation”.

I båda dessa fall genomförs valen nästa alltid via en dator. Om man skulle vilja ta med sig hela Internets kunnande ut i mindre vardagliga beslut, så som val av toalettpapper, krävs nytänkande kring hur vi får tillgång till informationen. På Pattie Maes lab på MIT håller man på att utforskar denna idé som de kallar Det sjätte sinnet. Så i framtiden är det inte bara hur man klär sig och hur man uppträder som skapar det första intrycket – utan även ditt ”tag-cloud”… skrämmande tanke för oss som bloggar 🙂