Vilka är frågeställningar som du behöver adressera för att vara en väl fungerande tjänsteleverantör? Det finns en mängd frågeställningar kopplade till SLA-delen som absolut inte ska underskattas. Aspekter som jag upplever att det inte talas så mycket om är

  • Hur ser jag till att någon hittar min tjänst?
  • Hur ser jag till att få betalt på ett effektivt sätt då betalmodellen ofta är av typen per användare eller per transaktion?

Funderar man lite kring dessa två punkter så leder en tankebana ganska naturligt till att det skulle vara bra om det fanns en marknadsplats för informationstjänster. Denna marknadsplats skulle tex lösa de utmaningar som Mats Odell lyfte fram kring att hjälpa små och nystartade företag enkelt få tillträde till informationsmarknaden.

För att adressera ovan utmaningar (och några till faktiskt) har Microsoft lanserat ett initiativ under kodnamnet ”Dallas” som jag tror kommer bidra till förflyttningen av informationsaccessen ut i molnet. Värt att reflektera över är att det inte nödvändigtvis innebär att hela eller delar av systemet som håller informationen finns i molnet. Fokus ligger på publiceringen/åtkomsten av/till informationen. På länken nedan hittar ni Ray Ozzie syn på detta.

dallas

http://www.microsoft.com/windowsazure/dallas/