Jag utlovade i helgens blogginlägg att jag skulle återkomma med reflektioner på seminariet ”Offentligt data…”. Och här kommer den första. Genomgående bland många av talarna var att om man släpper all dessa data fri så kommer det bubbla upp en massa bra och spännande nya tjänster. Så hur ska man då tänka för att lyckas hitta på någon av dessa?

Jag tänkte kanske här främst i mitt resonemang begränsa mig till utmaningen att hitta tjänster som olika typer av företag och organisationer kan tänka sig köpa. Hur lämplig en idé är att leverera som mjukvara över Internet kan undersökas genom att betrakta följande fyra storheter 

 •      Kundens behov av kontroll
 •      Kundens behov av skalekonomi
 •      Hur affärskritisk mjukvaran kommer vara för kunden
 •      Hur differentierande mjukvaran är för kunden

Tjänst_SkalekonomiTjänst_diffrentierande

 

 

 

 

 

Idéer som är direkt olämpliga att ge sig på i ett första skede är lösningar som gör kunderna unika, är affärskritiska och som kunden vill ha en hög grad av kontroll över. Bäst lämpade är idéer som hamnar i nedre högra rutan i de båda matriserna.

Under arbetet med att definiera tjänsten bör man inledningsvis försöka besvara följande fem frågor: 

 1. Hur skapas tjänstens ”storsäljare” som ger ett varumärke som öppnar upp ”den långa svansen”.
 2. Hur säkerställs trovärdigheten på tjänsten och dess avsändare och hur adresseras kundernas vanligaste farhågor
  1. Var finns leverantörens IP
  2. Var finns mitt data
  3. Vågar jag släppa in denna tjänst i mitt ”Enterprise”
 3. Hur byggs en tjänst som möjliggör att kunden kan välja de delar som han/hon önskar
 4. Hur förlängs svansen, dvs hur styrs kunderna att även köpa i svansen
 5. Hur kan man i framtiden utöka sortimentet utan att utöka försäljningskostnaden

Nu bär det strax av upp i molnet med hjälp av Sundsvallsflyg efter en mycket inspirerande dag kring hur vi kan hjälpa två mycket kreativa personer att ta steget ut på Azure!