Avslutade gårdagen med att besöka ett seminarium ”Offentliga data som plattform för utveckling av nya tjänster” anordnat av Stockholms Handelskammare. Bland talarna fanns Mats Odell, Joakim Jardenberg och Daniel Akenine.

Mats Odell och Claes Thagemark (Edelegationen) lyfte fram behovet att skapa innovativa myndigheter där det är medborgare och företagen som avgör vad en bra verksamhetsutveckling är. Målsättningen är även att säkerställa tillträdet till informationsmarknaden för små och nyetablerade företag.

Branschorganisationen PSI Alliance lyfte framförallt fram behovet att få tillgång till ”Rådata”, att betalning ska ske baserat på ”uttagskostnad” samt nödvändigheten att peka på vem som ska hantera tillsynen över denna nya spännande marknad.

Jag tror även att det filmades och det borde dyka upp här http://www.chamber.se/

Föredragen av Tomas Wennström och Joakim Lundblad var intresseväckande och avslutande Martin Svalin skapade hopp och energi i frågeställningen om det kommer att hända något rent praktiskt.

Personligen tycker jag de två frågeställningar som Daniel Akenine lyfter är de mest intressant för en fortsatt diskussion. Frågeställningarna gäller den semantiska beskrivningen av data (Daniel jämförde med förändringen av webben) samt begreppet Differentierad integritet. Det senare avser att försöka adressera frågeställningen kring att det enskilda data kanske inte bedöms som känsligt men summan av flera data kanske gör det.

Återkommer med tankar om detta när detta har fått gro i bakhuvudet under helgen. Nu väntar en blandning av Mamma Mu, StarWars och Latte!