Ofta pratar vi om att vi dränks i ett informationsöverflöd där Internet-kanalen är en av de största producenterna av information. Trots detta finns det en mängd av information som ännu inte lämnat sitt inlåsta valv och blivit åtkomlig via Internet.

Sverige är ett mycket strukturerat land vilket skapar utmaningar kring integritet runt personbunden information. Men våra myndigheter håller inte bara information om oss som individer utan även statistik, forskningsinformation, etc som skulle vara av intresse i byggandet av nya lösningar. Ur ett nationellt perspektiv finns det stora möjligheter för innovatörer att skapa nya tjänster eller ”aggrergerade tjänster” baserat på nytänkande om denna information blev tillgänglig.

De svenska myndigheterna borde utnyttja kraften i den kommande omställningen när delar av IT-landskapet flyttar ut i molnet för att säkerställa att de egna effektmålen för e-förvaltningen uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.

Fokus borde ligga på att tillgänglighetsgöra relevant information på ett strukturerat sätt snarare än att lägga tid på att synliggöra detta på den externa webbsidan.