I takt med att informationsmängden som en kunskapsarbetare behöver hantera ständigt ökar står vi inför utmaningen hur vi betraktar mängden för att hitta det som är relevant. Men vad som är relevant bestäms oftast från det sammanhang som betraktandet genomförs. De senaste åren har sökgränssnitten tagit ett steg mot detta iom att de allt oftare är ”context”-drivna snarare än ”content”-drivna.

Den stora utmaningen är sedan att omsätta detta i kunskap och insikt. Gartner förutspår att

”By 2015, context will be as influential to mobile consumer service and relationships as search engines are to the Web.”

Där Gartner anser att en av implikationerna i marknaden är att

”The most powerful position in the context business model will be the context provider. We expect firms like Google, Nokia, Apple, Microsoft, and communication service provider to lead the way in creating these services, platforms and business ecosystems.”

Gary Falk visar på ett inspirerande sätt hur man kan ”vända upp och ner på Internet” för att dra slutsatser från analyser av de mönster som uppträder i stora mängder. Det här är absolut ett steg på vägen för att adressera utmaningen att gå från information till insikt!