Moln

Hörde idag Microsofts reklam där de inleder med ”Små företag kallar IT-avdelningen för molnet”

För att vara en av de aktörer inom detta område som har ett mycket ambitiöst initiativ för att adressera ”Cloud Computing” och hur tjänster ska realiseras i molnet och samtidigt kunna leva med lösningar och tjänster ”On-Premise” måste jag säga att denna reklam är rätt förvirrande.

För mig så är den molnbaserade tekniken en möjliggörare till att faktiskt IT-chefen kommer leva upp till sin engelska förkortning (CIO) till fullo och bli ansvarig för informationshantering på riktigt. Idag sliter han/hon med att hålla ljuset tänt. Omställningen skapar stora förutsättningar för att använda de frigjorda pengarna och resurserna till innovation och nytänkande. Med andra ord att på allvar medverka till affärsutveckling.

Att säga att molnet är IT-avdelningen skapar bara förvirring, för vem är det som kommer att ansvara för att relevanta SLA tecknas med tjänsteleverantörerna eller ser till att master-data hanteringen och integrationsaspekterna hanteras. Men visst, den moderna IT-avdelningen kommer att göra andra saker imorgon än idag, men så är det väl för nästan alla kunskapsorienterade yrken.

Att man dessutom säger att man ska besöka www.microsoft.se/molnet och hamnar på en sida som marknadsför BPOS är kanske att kasta bort en fin URL om man skulle vilja äga begreppet ”molnet”, men det är en marknadsföringsfråga som jag inte ska uttala mig om.