Att varumärken och företag kan ta styrk genom att inte aktivt medverka i dialoger med sina kunder på de olika sociala plattformarna finns det ett en mängd historier kring. I den omställning som pågår där innehållet inte längre styrs och kontrolleras av de traditionella medierna ser vi även exempel på hur en mängd nya varumärken dyker upp.

För de som lyckas finns det ett strakt inslag av passion och att brinna för just det som de företar sig. Som en marknadsförare sa till mig ”Det gäller att välja sitt adjektiv och sedan fullt ut försöka äga detta”. En kollega till mig har breddat frågan till ”Hur vill du att ditt tag-cloud ska se ut?”.

Gary Vaynerchuk (Web 2.0 Expo NY, Building Personal Brand Within the Social Media Landscape) tar detta ett steg längre och pratar om “Brand Equity” och vikten av passion och ärlighet i byggandet av ditt personliga varumärke.

Irriterande eller Inspirerande? Uppfattningarna går isär bland de som har sett denna. Personligen håller jag med Gary om att det är ett aktivt val att kliva upp ur sängen varje dag och fortsätta att göra det man gör. Men visst, det är kanske få förunnande att faktiskt brinna för det man gör och hittat en omgivning som man trivs i. Som tur har jag det!

Så vilken typ är du, den som blir Inspirerad eller Irriterad?