Läste i veckan Thomas Martinssons debattinlägg kring att många av de traditionella it-konsulterna är kvar i föråldrade affärsmodeller. När jag läste de efterföljande kommentarerna blev jag faktiskt lite förvånad över hur mycket detta inlägg verkade röra upp. För borde inte alla ställa sig bakom slutsatsen

Framtidens it-konsulter måste utveckla bestående resultat som gör en skillnad för kundernas utveckling och konkurrenskraft där återkommande arbetsinsatser minimeras och återanvändbarhet och innovation maximeras.  

Sen kan man ju alltid ha synpunkter på om detta är något nytt eller om det finns en inneboende struktur som gör att förflyttningen till nya modeller försvåras. De senaste åren har dock förutsättningar för att detta ska kunna ske hänt.

I takt med att det tjänsteorienterade synsättet vunnit mark finns grundförutsättningen för att lösningarna på branschrelaterade utmaningar (som är konkurrensneutrala) i allt högre grad ska köpas som tjänster. De konsultbolag som klarar av att investera sin ”tid mellan uppdrag” i innovation och framtagande av verksamhetsorienterade tjänster för branschspecifika problem bör därmed ha bättre förutsättningar att uppfylla slutsatsen ovan. En trend som kommer att hjälpa till med transformation är frammarschen av den ”molnbaserade tekniken”. Tack vare plattformar som Windows Azure ges möjligheten att på ett mycket riskfriare sätt utveckla och publicera tjänster.

Utmaningen blir därmed att förflytta sig från att ”lösa ett problem som någon annan har definierat” till att ”leda genom tanke och insikt”. Hur it-konsulterna ska ställa om sig för att attrahera, coacha, och utveckla innovativa personer blir nog en av de svårare nötterna att knäcka. Personligen tror jag att det är ett stort skifte som kräver helt nya kompetenser hos konsulterna och ledningen på de bolag som försöker gå denna väg.

Inför Sundsvall 42 i höstas satte jag ner några av mina tankar kring detta som ni hittar på slideshare:

http://www.slideshare.net/MathiasEkman/cloud-computing-molnets-pverkan-p-konsultbranschen

Thomas Martinssons debattinlägg hittar ni på:

http://it24.idg.se/2.2275/1.299088/it-konsulterna-ar-foraldrade