Hållbar sjukvårdsutveckling – Vad krävs för det? Våga utmana Microsoft!

År 2050 kommer närmare 40 % av befolkningen i EU att vara över 60 år. Dagens sjukvårdssystem är på många sätt uppsatta för vård på sjukhus och kostnadsutvecklingen för den strukturen ser inte lovande ut. Att det dessutom är så att äldre personer i många fall har mer än en kronisk sjukdom gör inte situationen bättre när ökar livslängden. För att lyckas skapa en utveckling inom sjukvården som är hållbar ur såväl ett kostnadsperspektiv som ett samhällsperspektiv krävs insatser inom tre viktiga områden.

Våga investera i att förebygga behov av vård

Utmaningen vi står inför kommer inte kunna lösas genom att vi skär i kostnaderna eller driver förändringar enbart med nyckeltal kopplat till detta. Vi behöver våga investera i innovationer som i allt större utsträckning förbygger behovet av sjukvård. Vi behöver våga se på flöden i vården och identifiera de flaskhalsar eller förebyggande aktiviteter som krävs för att minska flödet.

Hur kan primärvården blir mer coachande, hur kan expertkompetens hos specialister och forskare på ett effektivare och enklare sätt bli åtkomligt för patienten och primärvården eller hur kan tillvaron för kroniker bli bättre genom Internet of Things?

En alldeles för liten del av den samlade sjukvårdsbudgeten investeras i dessa aktiviteter. Men det är inte bara sjukvårdssystemet som tjänar på detta utan det är även en fråga om socioekonomiska aspekter och stabilitet. Det handlar om en hållbar samhällsutveckling.

Utbilda och skapa förutsättningar för en engagerad befolkning

Den förändring som måste ske går inte att göra för patienten, den måste göras med invånaren. Visserligen har många patienter börjat söka information på nätet runt sjukdomssymptom men det är en stor förändring att göra det prediktiv för ett livslångt hälsoperspektiv.

Hur kan vården genom analys av folksjukdomar och kronikergrupper förstå vilka insatser som bör ske för att öka välmåendet i befolkningen? Hur kan vården genom konsumentbaserade produkter och smarta App:ar med spelliknade inslag engagera människor i sitt hälsotillstånd eller förbättra möjligheterna för rehabilitering i hemmet?

För framtidens hälso- och sjukvård är det helt avgörande att vård kan genomföras säkert och effektivt utanför sjukhusets väggar.

Skapa förutsättningar för en ny leveransmodell

Värdebaserad vård, Lean, patientcentrisk – Kärt barn har många namn. Helt klart är att det krävs nya arbetssätt för att möta den engagerade och uppkopplade patienten. Och det krävs ett nytt sätt att följa patienten på sin väg genom vården. Men det är inte så att vården inte mäter. Men utmaningen är att det är indikatorer vi mäter och inte de ”outcomes” som betyder något för patienten som tex ångest, smärta eller överlevnad. Då vi även vill förändra det sätt som vården levereras, krävs även här nya sätt att mäta och följa upp transformationen.

Hur kan dagens vårdorganisationer med hjälp av en mer data-driven tillvaro identifiera och visualisera de nyckeltal som hjälper oss transformeras till en värde-baserad vård där patienten är mer delaktig?

Genomgående för dessa tre punkter är behovet av effektiva produktivitetslösningar, behovet att mötas virtuellt samt möjligheten till avancerad analys för den enskilde medarbetaren. I Dagens Industris bilaga Healthcare den 24 mars kunde man läsa att Microsoft letar efter innovationsbolag som vill förändra vården i denna riktning. Men det kommer inte hända något om vi inte hittar de engagerade individer inom vården som i sitt dagliga arbete kan dra nytta av och bidra till att forma dessa innovationer.

Microsofts jobbar med produktivitet för att alla individer och organisationer ska kunna göra mer med mindre. Här skulle jag vilja att vården utmanade oss!

Upplever ni idag att ni skulle kunna bli mer produktiva i ert dagliga arbete om ni virtuellt skulle kunna dela kunskap och erfarenheter, genomföra analys av data på nya sätt och att mobilitet var en naturlig del av er vardag. Då skulle jag vilja att ni utmanar mig och det svenska teamet som jobbar inom hälso- och sjukvård för att se hur detta kan lösas!

Posted in Cloud, eHälsa | Tagged | Leave a comment

Vad krävs för att primärvården ska bli mer coachande?

I de senaste bloggposterna har jag skrivit en hel del om produktivitet och behovet att se till att de lösningar vi använder stödjer samarbete på nya sätt för att möjliggör en transformation mot värdebaserad vård.

Igår visade vi upp hur ”Skype for Business” kommer att kunna underlätta kommunikation mellan människor. Att föra samman Skype och Lync är en del i vår vision kring hanteringen av dualiteten ”Digital Life & Digital Work”. Inom hälso- och sjukvård har vi kanske en ännu mer spännande dualitet i form av vård kontra hälsa.

Videon nedan avslutas med att visa hur primärvården skulle kunna ta en mer coachande roll runt sina patienter. Hur vi inkluderar Skype Translator för att införa realtidsöversättning av samtal kommer även i framtiden kunna bidra till en mer jämlik vård då information kan fås på sitt modersmål. Här sätts individens och dennes behov i centrum istället för en mer traditionell process som sker via bokade möten. Är du nyfiken hur din organisation skulle kunna dra nytta av detta är det bara att höra av er så kan vi boka in er i vårt upplevelserum så får ni prova på detta i verkligheten. 

Posted in eHälsa | Leave a comment

Akutsjukhusens behov av att spara – Nya produktivitetslösningar ett måste

I dagarna har man kunnat läsa om behoven av nuvarande och kommande sparpaket för akutsjukhusen runt om i Sverige. Hur detta ska göras med bibehållen patientsäkerhet och kvalité är en stor utmaning. En komponent som säkert kommer att diskuteras är hur närsjukhusen och primärvården ska kunna avlasta akutsjukhusen. För att lyckas med detta krävs det att man ser över sina produktivitetsökningar och funderar på hur samarbete och kunskapsspridning kan ske på nya innovativa och kostnadseffektiva sätt.

Att återuppfinna produktivitet är en av del av Microsoft “core”. Detta skapar sedan i sin tur möjligheter för våra kunder att inkludera innovation som en del i deras kärnuppdrag.

Satya Our Core
Ett exempel skulle kunna vara multi-disciplinära samarbeten runt kroniska sjukdomar som tex diabetes eller astma. Här finns behovet av att skapa virtuella mötesplatser för att diskutera och sprida information (inom vården) mellan specialister, forskare och husläkare. Genom effektiva produktivitetsökningar skulle det vara möjligt att förflytta kunskap ut till primärvården och därmed kunna avlasta akutsjukhusen.

För att få lite inspiration. Ta och titta på filmen runt Surface Hub som lanserades i förra veckan. Ett väldigt illustrativt exempel på vårt arbete med att omdefiniera vad produktivitet är. Hur skulle vården kunna dra nytta av detta i arbetet med vårdutvecklingen?

Tveka inte att höra av er om ni är intresserade av att förstå hur vi på Microsoft kan engageras för att ta steg i denna riktning.

Microsoft Surface Hub: http://www.microsoft.com/microsoft-surface-hub/en-us

SvD om akutsjukhusens utmaningar:

http://mobil.svd.se/nyheter/sjukhusen-tvingas-spara-miljarder_svd-2746252

http://mobil.svd.se/nyheter/stockholmsvarden-tvingas-dra-i-nodbromsen_svd-4278161

 

Posted in eHälsa

Microsoft HoloLens – bara fantasin sätter gränser

I veckan var då den stora lanseringen av Windows 10. En lansering full av spännande nyheter och funktioner. Gränserna mellan PC och Xbox suddas ut genom att man kommer kunna delta i multi-player spel på båda plattformarna. Vi har sett flera spännande initiativ i vården runt Kinect. Nu skapas ännu större potential i att ta dessa innovationer närmare vården och de mer traditionella lösningarna.

Men det kanske mest fascinerade var ändå trots allt lanseringen av Microsoft HoloLens. En dator i formen av ett par glasögon och med holografiska egenskaper. Och inte nog med det, Windows 10 har inbyggt stöd för detta. Ett väldigt illustrativt exempel på löftet att vi ska förändra vad produktivitet innebär.

Hur denna typ av teknologi kan förändra vården återstår väl att se. Men ta en titta på filmen nedan och låt den inspirera dig och ta en funderare på vad det innebär för framtida hälso-och sjukvård.

Läs mer på: http://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us?ocid=MSCOM_HoloLensGlobe

Posted in eHälsa

Värdebaserad vård, ständig förbättring och sakernas internet

Så var då jul & nyårshelgerna avklarade och det är dags att forma tankarna för detta nya år. Den senaste tiden har det pratas allt mer om förflyttningen mot värdebaserad vård. En förflyttning som innehåller en mängd utmaningar men även möjligheter.

Värdebaserad vård tar sin utgångspunkt i att sjukvårdens uppgift är att tillgodose varje patients unika behov med minsta möjliga resursförbrukning. I många dialoger sätts ett stort fokus på resurs/kostnadsdelen av denna ekvation. Men det är väldigt svårt att uppnå ökade värden genom att fokusera på resursutnyttjande. För om huvudfokus läggs på resurseffektivitet kommer det förr eller senare skapas effektiva men suboptimerade avdelningar. Att däremot fokusera på flödeseffektivitet skapar ett integrerat system. Det är detta system som kommer att ligga till grund för att effektivisera resursutnyttjandet och därmed ge ett högre värde.

Men det finns en paradox mellan flöde och resurs. Niklas Modig & Pär Åhlström introducerade i boken ”Detta är Lean” effektivitetsmatrisen och den tillhörande effektivitetsparadoxen. En bok som dessutom innehåller flera tänkvärda exempel från vården. För vården skulle effektivitetsmatrisen kunna presenteras som i bilden nedan.

Leankvadrat

Målsättningen med ”ständig förbättring” blir då att försöka förflytta sig till höger i bilden med bibehållen eller ökande resurseffektivitet. Förenklat kan man säga att en organisation måste försöka jobba så likformigt som möjligt men vara en mästare på att hantera variation. Detta är Lean. För att lyckas med detta behöver en organisation få tillgång till allt mer information i real-tid, möjlighet att upptäcka och undersöka likheter, mönster och avvikelser.

Det är här dina sakers internet (Internet of Your Things) kommer in. Istället för att tänka på IoT som miljarder av enheter och sensorer som är ständigt uppkopplade, så tänk istället på vad som betyder mest för er verksamhet. Er MT-utrustning, ert journalsystem eller er lagerstatus. Det är vad som är Internet of Your Things (IoYT).

Genom att låta information flöda mellan olika enheter och system minskas behovet för vårdpersonalen att logga in och registrera information vilket frigör tid som kan läggas på patienterna. Då enheter och sensorer pratar med andra enheter, personal eller patienter skapas förutsättningar för nya insikter och effektivisering.

Två bra exempel på detta är hanteringen av telemetri data från medicinteknisk utrustning och hur Kaiser Permanente kopplat upp blodtryck och glukosmätare i patientens hem.

https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=12216

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/customer-stories/kaiser-permanente.aspx

Men som nämndes ovan räcker det inte bara med att få tillgång till information utan den måste transformeras till insikter. Insikter som kan omvandlas till handlingar som medverkar till en ständig förbättring. Detta skapar en data-driven kultur. En kultur som gör att en organisation kan börja fokusera på flödeseffektivitet. Flödeseffektiviteten i sin tur skapar förutsättningar att forma det system som bidrar till resurseffektivitet med bibehållet eller ökat värde för patienten, dvs en värdebaserad vård.

IoYT and VBC

En data-driven kultur som jobbar med ständiga förbättringar är även en perfekt grogrund för att etablera innovationsutveckling som en del av kärnuppdraget. Genom att koppa samman enheter, data och personer skapas förutsättningar för att få insikter just när saker händer. Detta skapar förutsättningar för proaktivt tänkande och innovation istället för att vara reaktiv och bakåtsträvande.

Och för er som sitter och tänker, men detta är ju inget nytt så har ni helt rätt. Redan 2006 beskrev prof. Biran Subirana detta i en artikel och benämnde det då som ”High-resolution Management”. Då en futuristisk vision. Idag en partisk realitet.

“High-resolution management is the next evolutionary step after lean manufacturing. High-resolution management is based on vastly lowering the scale at which you analyze space, time, products and business models. As a result, we have already started to see how a few different sectors have started fragmenting their products and services all with the aim of improving quality and reducing cost. In the long-term, we can cast our imaginations forward and imagine a world without a supply chain, and in its place a packetized distribution network, where each product contains all of the necessary information to essentially become its own store. As the resolution of each item increases, we will see greater randomization, more customization and increased frequency of delivery directly to the end consumer.”

Så hur förberedd är din organisation för att ta de första kliven i denna riktning? Sak ni precis börja, ta en titt på de 7 förslag jag satte ner innan sommaren för att komma igång med Internet of Your Things?

http://bloggar.itivarden.idg.se/mathiasekman/2014/05/07/7-forslag-till-hur-internet-of-things-kan-skapa-varden-for-varden/

Posted in eHälsa

Att göra mer med mindre

Förra veckan var jag på olika möten och seminarium som alla berörde morgondagens vård. Det som blir tydligt i dessa dialoger är att detta nog är mer verksamhetsutveckling än ett IT-projekt. Men det finns ett jätte behov att hitta formerna för att faktiskt pröva och undersöka ny teknik och kanske främst använda den teknik och de lösningar som finns idag. Så jag tänkte denna fredag lyfta fram några goda exempel som inspiration.

Ett första nytänkande exempel är hur modern teknologi kan underlätta för personer med nedsatt syn. Tillsammans med Guide Dogs så har man tagit fram en lösning som skapar helt nya möjligheter att uppleva och upptäcka staden som aldrig förr.

http://news.microsoft.com/stories/independence-day/

Hur man kan tänka om, tänka nytt runt möjligheten att få ”second opinion” runt hanteringen av bilder inom vården är mitt nästa exempel. Många lösningar som finns tar sin utgångspunkt på att bilder måste skickas, flyttas, etc.

Belfast Cancer Center valde att tänka lite annorlunda. Varför inte använda en färdig produkt som har möjligheter att se närvaro på experter och kollegor där du kan starta en distansdialog med video-möjligheter? Se hur Belfast Cancer Center använder Microsoft Lync:

När det gäller video och telefoni annonserade vi dessutom i veckan att Microsoft Lync och Skype kommer få ett enhetligt gränssnitt och Lync byter namn till Skype for Business. Detta kan ses som ett naturligt steg i realiseringen av vår nya vision där dualiteten ”Digital Life & Digital Work” är en av hörnperlana i att ”återuppfinna” produktivitet för alla grupper av människor och organisationer. En tjuvtitt på det nya gränssnittet hittar ni här:

http://blogs.office.com/2014/11/11/introducing-skype-business/

Att modernisera sin infrastruktur blir mitt sista exempel. Microsoft kommer hjälpa och modernisera Special Olympics infrastruktur med hjälp av molnbaserade tjänster som kommer att användas med start under 2015 World Games i Los Angeles. Läs mer om samarbetet:

http://news.microsoft.com/features/microsoft-to-modernize-special-olympics-raise-system-to-the-cloud/

Så, för att återkoppla till inledningen. Tekniken finns här. Lösningarna också. Men vi behöver modet att ompröva invanda mönster och se ny teknik som en möjliggöra snarare än att vi i många gånger tror att vi behöver uppfinna hjulet på nytt.

Trevlig Helg!

Posted in eHälsa

Allt mer intresse runt Internet of Things i svenska vården

Har förmånen att få träffa en mängd olika personer, företag och organisationer och diskutera hur de ser på de förändringar som just nu sker. Den senaste tiden har det allt oftare dykt upp frågor och diskussioner runt ”Internet of Things”. Att det finns uppkopplade enheter i vården är inget nytt. Senast i veckan kunde man läsa här på ”IT i vården” runt den granskning som genomförts runt säkerheten av den uppkopplade medicintekniska utrustningen.

Det som jag upplever som nytt är att man i större utsträckning har börjat ställa sig frågan hur informationen i dessa system skulle kunna skapa nya värden. Frågor som ofta kommer upp är

  • Hur använder man telemetri-information från utrustningen för att kunna optimera olika typer av processer, tex inköp av förbrukningsvaror eller hanteringen av serviceprocessen?
  • Hur använder man information i ett lärande syfte för att en organisation ska förstå hur de får ut maximal nytta av de inköpta instrumenten?
  • Hur använder man telemetri-information för att möjliggöra användandet av instrumenten i distanssjukvård?

Tidigare i veckan meddelande Aerocrine (se länk nedan) att de inlett ett arbete med oss för att undersöka vilka effekter som uppkopplade enheter innebär. Det här projektet är ett riktigt mönsterprojekt för hur en IoT-arkitektur ska se ut. Får återkomma i en separat post runt hur denna lösning är realiserad. Utöver den tekniska aspekten så följer även denna lösning väl de 7 råd som jag gav i en tidigare bloggpost runt hur man kommer igång med IoT i vården. Det sjunde och avslutande förslaget var kopplat till innovation och där skrev jag:

”Genom att koppa samman enheter, data och personer skapas förutsättningar för att få insikter just när saker händer. Det som tidigare kändes som en futuristisk framtidsvision blir helt plötsligt möjligt här och nu. Detta lägger grunden för proaktivt tänkande och innovation istället för att vara reaktiv och bakåtsträvande. Men det krävs att en organisation skapar förutsättningar för att fånga upp och förädla idéer så att dessa får bestående värden och därigenom transformera organisationen.”

Så det är extra kul att vara med på Aerocrine´s resa då det skapar förutsättningar för att tänka om, tänka nytt. IoT och innovation lyfts båda fram av IDC i ”Healthier Cities Maturity Model” (se länk nedan) som centrala delar för att transformera vården varför den på många sätt kan vara en bra modell att ha till hands när man ska ge sig på frågeställningarna ovan.

För det är minst lika viktigt med den kulturella förändringen som behövs för att skapa en “data-kultur” som hanteringen av de tekniska plattformsvalen. Så sitter du och funderar över hur uppkopplade enheter skulle kunna bidra till en mer innovativ och data-driven kultur, tveka inte att ta kontakt med mig!

Aerocines PR ang IoT:

http://www.aerocrine.com/en/Media/Press-releases/Pressitem/?releaseid=930132

Blogg om 7 förslag för att komma igång med IoT:

http://bloggar.itivarden.idg.se/mathiasekman/2014/05/07/7-forslag-till-hur-internet-of-things-kan-skapa-varden-for-varden/

IDC Healthier Cities Maturity Model:

http://www.microsoft.com/global/eu/RenderingAssets/pdf/IDC%20paper%20Microsoft%20Healthier%20Cities_19.pdf

Posted in eHälsa

Att våga tänka om, tänka nytt!

Einsteins citat i bilden nedan har använts många gånger för att visa på behovet av att tänka nytt. I många fall kan de invanda tankemönstren och rutinerna vara det som begränsar oss att tillvarata nya möjligheter och därmed skapa nya mervärden. Det krävs dessutom ofta att man som organisation helt omprövar invanda processer och ersättningsmodeller för att få ut den fulla potentialen av en genomgripande förändring. Det är nog därför som vi så ofta hör talas om förändringsprojekt som ska startas upp men sällan hör någon prata om effekten – för i slutändan handlar det om att vi måste våga tänka om, tänka nytt.

EinsteinSom jag nämnt i tidigare bloggposter kommer en av förutsättningarna för att kunna skapa ökade värden inom vården vara ett nytt sätt att samarbete och dela kunskap på. Runt denna frågeställning blir Einsteins citat väldigt intressant. Kan vi bygga vidare på de strukturer och arbetssätt vi har idag (som skapat det vi har) eller måste vi våga tänka om, tänka nytt? Satya Nadella lyfte nyligen fram i ett mail till alla anställda på Microsoft olika aspekter av detta. Jag tänkte här kommentera på hur detta skulle kunna skapa värden inom den svenska hälso- och sjukvården.

Runt den Digitala Agendan har vår IT-minister Anna-Karin Hatt många gånger lyft fram behovet av att sätta människan i centrum och låta teknologin verka i människans tjänst. Det är väldigt sällan som en användare idag upplever att ett IT-stöd tjänar eller arbetar åt användaren. Satya satte ner en väldigt ambitiös vision i sitt meddelande

”We will reinvent productivity to empower every person and every organization on the planet to do more and achieve more.” – Satya Nadella CEO Microsoft

Mobilitet kommer vara en viktig aspekt av detta i allmänhet och inom vården i synnerhet. I Sverige har det tagits flera intressanta och viktiga steg runt detta som tex Cambio’s Nova Ward eller CareOptimizer utvecklad av Cap. Här måste vi våga börja tänka på mobilitet som något mycket mer än en ”surfplatta” och med det på allvar börja etablera den infrastruktur som krävs för att hantera mobilitetens alla olika aspekter. Runt nya typer av gränssnitt ska vi inte begränsa oss till ”touch” utan vi behöver även inkludera gester och tal. Tänk att ge kirurger möjlighet att arbetat med information utan att behöva ta på tangentbord eller skärm, möjligheten till ”spelliknande rehabilitering” eller att ge en patient/anhörig möjlighet att få informationen på sitt modersmål. Tekniken finns här, men man måste våga tänka om, tänka nytt.

Men informations- och kunskapsdelning gäller inte bara inom vårdorganisationen. För att klara av de utmaningar vi har framför oss måste patienten och dess anhöriga involveras och engageras. En aspekt av detta kommer vara att samma typer av enheter som vi använder i hemmet allt oftare kommer att finnas på jobbet. Morgondagens lösningar behöver bli betydligt bättre på att hantera denna dualitet, dvs att vi har ett digital arbete (Digital Work) och ett digital liv (Digital Life). Det är först när IT-lösningar börjar arbeta i individens tjänst som det kommer att frigöras tid för att göra ”more with less”, eller tom ”new with less”. Men det är inte bara tid som kommer att frigöras utan det skapar även förutsättningar för en mer hållbar produktion och hållbart samhälle.

Förändring kommer inte bara ske inom organisationer. Även mellan organisationer. Vi behöver tex effektivisera hur en sammanhållen journalföring ska genomföras och regionsbildningar och samarbeten blir allt vanligare. Detta kommer att kräva en betydligt mer agil IT-infrastruktur. En infrastruktur som inte begränsar innovation och där mobilitet inte är något vi utvecklar för sen utan är något vi utgår från (mobile-first). Vi behöver kunna bygga vidare på de investeringar som gjorts men med en hastighet och förändringsbarhet som kommer att kräva att vi vågar tänka om, tänka nytt.

Satya Our Core

I denna tid av ”Digital Work & Life Experiences” genereras det allt mer data och antalet system och antalet enheter som blir uppkopplade ökar explosionsartat. För att dra nytta av detta och låta den allt mer allestädes närvarande datorkraften jobba för oss krävs ett allt större inslag av automatiserad analys och bearbetning. Vi behöver börja transformeras så att vi slutar jobba med telefoner och IT-lösningar till att dessa arbetar åt oss, på våra premisser, där mitt och organisationens data hanteras på ett säkert och integritetsmässigt korrekt sätt. Detta kräver att vi tänker efter hur och vem som hantera detta så att mitt data bara blir bränsle åt min organisations förändring och inte en del i en reklamkampanj.

Ett väldigt illustrativt exempel inom området ”Internet of Things” där man valt att helt förändra hur man ser på informationsflöden och ta steg mot en ”data-kultur” är ThyssenKrupp Elevator. ThyssenKrupp Elevator har gått från att sälja hissar till att erbjuda ”hiss som tjänst”. Detta har möjliggjorts genom att utvidga sin traditionella IT-miljö med nya IT-förmågor så som Azure Intelligent System Service, Azure Machine Learning och PowerBI.

Exemplet har inslag av många av de saker som jag nämnt ovan och lösningen lägger dessutom grunden till att skapa en organisation där insikter kan bli handlingar som gör skillnad. Tänk om vården kunde övervaka MT-utrustning på sjukhus eller mätutrustning hos kronisk sjuka i hemmet på detta sätt. Tekniken finns, men det krävs att vi tänker om, tänker nytt.

Avslutningsvis, om dessa tankar skulle appliceras på svenskt hälso- och sjukvård finns det goda förutsättningar att skapa ökat värde och göra “mer med mindre”, men som sagt, det kommer att kräva att man vågar tänka om, tänka nytt kanske främst inom följande områden

  • Produktivitet och mobilitet
  • Hur data kan vara bränsle till en transformering mot att bli mer patientorienterad och proaktiv
  • Hur resurser kan frigöras genom att utvidga dagens IT-infrastruktur med nya säkra och kostnadseffektiva tjänster

Detta är tre hörnpelare som jag under hösten kommer att återkomma till i olika former. Det första tillfället kommer vara på Digital Health Days då jag kommer att prata inom seminariespåret ”Insights to Actions”.

Apropå “pelare” så kliver jag strax på planet till Pisa, ha en fortsatt trevlig sommar!

Posted in eHälsa

Deep learning – Nästa steg för bildhantering inom vården?

Så har då sommaren kommit och med det tid för reflektion. Precis innan jag tog ledigt blev jag intervjuad runt ”Digital Health Days”. Intervjun kom att kretsa runt ”CityNext – Healthier cities” och behovet av att skapa ”new with less”. Hur dagens teknologi kan ge en ”röst åt de som inte kan prata” eller hur det är möjligt att i realtid översätta ett samtal är bra exempel på ”new with less”. Frågan är hur dessa skulle kunna utnyttjas inom den svenska vården.

I min förra bloggpost reste jag frågan runt ”vem som ska lära sig” och hur data och information kan vara bränsle till en organisations intelligenta omgivning. I den här bloggposten tänkte jag lyfta fram ett initiativ runt ”Deep learning”. Det finns idag flera app:ar som ger möjlighet att ta fotografier på hudförändringar och sedan få dessa analyserade av en läkare på distans. Men tänk om vi hade möjligheten att kombinera detta med avancerad analys så att vi kunde få svaret direkt och kanske långt innan det mänskliga ögat skulle kunna upptäcka detta. Eller tänk om det skulle vara möjligt att via sin telefon förstå innehållet i ett livsmedel, vad skulle det då betyda för arbetet med att motverka våra moderna folkhälsosjukdomar? Låter det som sci-fi?

Ett väldigt spännande initiativ som adresserar detta går under namnet ”Project Adam”.

Ta en titt på följande film och låt sedan tankarna flöda fritt under sommaren runt hur detta skulle kunna vara ett exempel på ”New with Less” inom den svenska vården.

För de som har lite VM-abstinens, Cortana lyckades väldigt bra när det gäller att analysera och förutspå framtiden under fotbolls VM. Undrar hur ni hur hon lyckades med detta kan ni läsa hur Cortana utnyttjar Bing här:

http://blogs.microsoft.com/next/2014/06/11/how-does-bing-predict-the-future/

Realtidsöversättning: http://blogs.microsoft.com/blog/2014/05/27/microsoft-demos-breakthrough-in-real-time-translated-conversations/

Intervju runt Digital Health Days: http://www.digitalhealthdays.se/news/microsoft-partners-with-digital-health-days-2014

Super Bowl reklamen – Vad kan teknologi göra:

 

Posted in eHälsa

Lärande organisationer och avancerad analys

Under de senaste månaderna har jag haft förmånen att träffa vårdpersonal, ledningspersoner och partners för att diskutera de utmaningar som de står inför. Utmaningarna kan grupperas inom; mobilitet, samarbete och produktivitet, samt analys. Genomgående är även att man allt oftare talar om den ”lärande organisationen”.

Ett av dessa inspirerande möten var en lunch anordnad av SNS (stort tack till Andreas Hager som höll i detta) som inleddes med en presentation av Sarah Sarah Staff Myers, Senior Quality Improvement Consultant vid Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, som delade med sig sina erfarenheter från två samverkande nätverk för innovationer i vården av patienter med kroniska sjukdomar i USA, ImproveCareNow (ICN) och The Collaborative Chronic Care Network (C3N).

Kring de avslutande bilderna lyfte hon fram behovet att hitta och sammanfoga likasinande. Med likasinnande menar Sarah inte personer som tänker lika utan delar en passion att jobba med ständig förbättring. Här finns även behovet att skapa en kultur och organisation som kan hantera innovation och förändring. Ett intressant systemstöd till detta är lösningen ”Vårdinnovation”. För mer info om denna se länk nedan.

Genom att föra samman människor skapas även möjlighet att låta olika delar av nätverket lära sig av varandra. Här var det väldigt intressant hur de använt data som bränsle till denna dialog i likhet med det jag skrev i förra bloggen.

Att det går att skapa nya och bestående värden genom att använda och lära sig av data är tydligt i Infograf:en.

ICN SuccessHur kan vi inom den svenska vården jobba på ett liknade sätt? Här behöver vi inte begränsa oss till verksamhetsutveckling. En av grundtonerna i Sarahs budskap var frågan ”Vem är det som ska lära sig? Är det professionen eller patienten och dess anhöriga?” Tänk om vi kunde applicera detta tänk på våra folksjukdomar och dagens och morgondagens samhällsutmaningar, dvs att genom kollektivt lärande skulle vi kunna skapa kontinuerligt förbättrande av livskvalité.

Hur kan då data bli bränsle till den intelligenta omgivningen som vi verkar inom? För att lyckas med detta måste data och avancerad analys demokratiseras, dvs en öka andel av de anställda måste få tillgång till data samt möjligheten att genomföra mer avancerad analys, tom förutsägande analys (”predictive”) från de verktyg och system som de använder idag. Nyligen offentliggjorde vi de delar runt ”predictive analytics” som kommer att göras tillgängliga via ”Microsoft Azure Machine Learning”. Få en liten känsla via filmen nedan, det går redan nu att anmäla sig så att man som organisation är bland de första som får testa detta mycket spännande initiativ.

Avslutningsvis, i den nyligen publicerade visionen från ONC Health IT finns ett avsnitt runt ”Learning Health System” där de tydligt lyfter fram behovet av mer data och avancerad analys. Här går det att läsa:

”The evolution of standards, policies, and data infrastructure over the next 10 years will enable more standardized data collection, sharing, and aggregation for patient-centered outcomes research. Continuous learning and improvement will be feasible through analysis of aggregated data from a variety of sources. Health IT systems will enable both analysis of aggregated data and use of local data at the point of care through targeted clinical decision support (CDS). CDS will improve care by taking into account information such as an individual’s genetic profile, local trends in disease prevalence, antibiotic resistance, occupational hazards, and other factors.

The process of clinical trial recruitment, data collection, and analysis will be accelerated and automated. Retrospective analyses will allow for rapid inquiry around many aspects of public health, health care quality, outcomes, and efficiency. Public health surveillance will be dramatically improved through better outbreak detection and disease incidence and prevalence monitoring. Interoperable health IT will also help contain outbreaks and manage public health threats and disasters.”

Så ta er en funderare i hängmattan hur just er organisation kan skapa en “data-kultur” där information och data blir bränsle för er intelligenta omgivning så tar vi upp denna dialog efter sommaren.

Trevlig sommar!

Improve Care Now:  https://improvecarenow.org/

Innovation One Healthcare: http://pinpoint.microsoft.com/sv-SE/services/Innovation-One-Health-Care-12884973039-4295569155?LocId=-1

Microsoft Azure Machine Learning: http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2014/06/16/microsoft-azure-machine-learning-combines-power-of-comprehensive-machine-learning-with-benefits-of-cloud.aspx

Posted in eHälsa